13 siyasi parti ve oluşumdan kayyım tepkisi: Sessiz kalmayacağız

Belediyelere kayyım atanmasına karşı ortak bildirge yayımlayan 13 siyasi parti ve oluşum, “Gasp edilen halkın iradesidir sessiz kalmayacağız.” dedi.

Bildirgede, belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi ve yerel yönetimlere yönelik baskıların sona erdirilmesi istendi.

Siirt Belediyesi

HDP’li belediyelere kayyım atanmasına karşı 13 siyasi parti ve oluşum ortak bildirge yayımladı. “Gasp edilen halkın iradesidir; sessiz kalmayacağız!” başlıklı bildirgede, Anayasayla güvenceye alınmış seçme ve seçilme hakkının bir kez daha çiğnendiği belirtilerek, “Halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade gasp edildi. Seçimle kazanamadığını, hukuksuzluk ve zorbalıkla ele geçirmeye çalışan siyasi iktidar, HDP’li beş belediyeye daha kayyım atadı.” denildi.

‘3 milyonu aşkın seçmenin iradesi yok sayıldı’

KHK hukuksuzluğu ile 6 belediyenin “gasp” edildiği kayyım atanan HDP’li belediye sayısının ise 45 olduğunun hatırlatıldığı bildirgede, “Haklarında hiçbir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan belediyle başkanları görevden alındı, bir kısmı tutuklandı.  Kayyımlar sonucunda üç milyonu aşkın seçmenin iradesi yok sayıldı.” diye kaydedildi.

‘Hukuksuzluk tüm muhalif belediyeleri kapsayacak şekilde genişletildi’

HDP’li seçmenin iradesinin yok sayılması ile birlikte iktidarın tüm muhalif belediyeleri kapsayacak şekilde hukuksuzluğu genişlettiğinin belirtildiği bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Muhalif partilere mensup belediye başkanlarını görevden alıyor ve belediyelerin halkın ihtiyacını karşılamasının önüne hukuku hiçe sayan engeller koyuyor. İktidar muhalif yerel yönetimleri, kayyım atayarak ve yetkilerini kısıtlayarak etkisizleştirmeye çalışıyor. İktidar, bir yönetme biçimi haline getirdiği kayyım atamalarını, siyasi muhalefeti baskı altına almak, yerel halk iradesini yok etmek, halkın yerelde örgütlenmesini engellemek için kullanıyor. İktidarın anayasa ve hukuka aykırı tutumuna karşı çıkıyoruz.”

‘Belediye başkanları göreve iade edilsin’

Görevden alınan belediye başkanlarının göreve iade edilmesinin, yerel yönetimlere yönelik baskıların sona erdirilmesinin istendiği bildirgede, “Seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesine, halkın iradesinin hiçe sayılmasına; yerel yönetimlerin etkisizleştirilmesine ve yok edilmeye çalışılmasına sessiz kalmayacağız.” denildi.

Bildirgede imzası bulunan siyasi parti ve oluşumlar şöyle; HDP, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Sol Parti, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi.