17 sivil toplum örgütü: Çocuk hakları örgütlerinden elinizi çekin

Çocuk hakları alanında çalışan 17 örgüt, dernek ve vakıflara kayyım atanmasını öngören düzenlemeye tepki göstererek, “Öfkeliyiz, endişeliyiz ama kararlıyız, çocuklardan çocuk hakları savunucularından çocuk hakları örgütlerinden elinizi çekin”  dedi.

Çocuk hakları alanında çalışma yapan 17 örgüt, dernek ve vakıflara kayyım atanmasını öngören düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle İHD Ankara Şubesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “Öfkeliyiz, endişeliyiz ama kararlıyız, çocuklardan çocuk hakları savunucularından çocuk hakları örgütlerinden elinizi çekin” pankartı açıldı.

‘Güvencelerin yok edilmesi kabul edilemez’

Ortak açıklamayı İHD Ankara Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu’ndan Sevinç Koçak, yaptı. Kocak, çocuk hakları örgütlerinin de dahil olduğu sivil toplum faaliyetlerinin, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” kapsamına alınarak kriminalize edildiğini belirtti.

Koçak, “Çeşitli bahanelerle çocuk hakları örgütlerinin, kapatılmasının, faaliyetlerinin durdurulmasının, mal varlıklarına el konulmasının önü açılarak anayasal ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin yok edilmesi kabul edilemez” dedi.

Sevinç Koçak

Koçak, çocuk haklarını savunanların keyfi nedenlerle soruşturulmasından, yargılanmasından, faaliyet yürüttükleri örgütlerin kapatılmasından ve bunun sonucu olarak çocuk davalarının sahipsiz kalmasından, çocuk hak ihlallerinin artmasından endişeli olduklarını söyleyerek, “Çocuk hakları güvence altına alınana kadar her koşulda mücadele edeceğiz.” dedi. Açıklamada imzası bulunan örgütler şu şekilde;

 • Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
 • Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı
 • Çocuk Her Yerde Derneği
 • Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
 • Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 • Diyarbakır ÇocukÇA /Çocuk Çalışmaları Derneği
 • Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 • Her Yer Çocuk, İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları Komisyonu
 • Önce Çocuklar Derneği
 • Rengârenk Umutlar Derneği
 • Roman Hakları Derneği
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

MA – ANKARA