30 Baro’dan HSK’ya istifa çağrısı

Gezi Davasında beraat veren mahkeme başkanı ve üyeleri hakkında HSK’nın soruşturma başlatmasına tepki gösteren 30 Baro Başkanlığı, HSK üyelerine istifa çağrısında bulundu.

Gezi Davası olarak bilinen yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve üyeleri hakkında HSK tarafından soruşturma yapılmasına izin verilmesine ilişkin 30 Baro Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

‘Tüm yargı görevi yapanlara açık bir gözdağıdır’

Açıklamada, beraat kararının hemen sonrasında kararı veren hakimler hakkında böylesi bir tasarrufta bulunulmasının tüm yargı görevi yapanlara açık bir gözdağı olduğu belirtildi. Anayasanın 138’inci maddesine yer verilen açıklamada, yargı bağımsızlığının bu madde ile katı bir şekilde düzenlediği hatırlatıldı.

Anayasanın 138’inci maddesi şöyle: “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”

‘HSK’nın kararı anayasanın açık ihlalidir’

Açıklamada, HSK’nın anayasanın açık hükmüne rağmen, verilen özellikle beraat kararı sonrası böylesi bir tasarrufta bulunmasının benzer görev yapan mahkeme hakimlerinin açık bir şekilde baskı altına alınması olduğuna dikkat çekildi. HSK’nın kararının anayasanın açık ihlali olarak değerlendirilen açıklamada, “Bu ihlalin siyasal iktidarın yönlendirmesi ile olduğu izlenimi ise çok daha vahimdir.” diye kaydedildi.

HSK’ya istifa çağrısı

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Hukuk devletinden bahsedilebilmesi için; adil yargılanma hakkı, hakim ve savcı teminatı, doğal hakim ilkesi, masumiyet karinesi, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yargı marifetiyle korunması, evrensel hukuk normları ile imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması gerekliğini bir kez daha vurgularız. Bu çerçevede eğer HSK tarafından sadece verdikleri karar nedeniyle hakimler hakkında soruşturma izni verilmesi kararı alınmış ise bu kararı veren HSK Üyelerinin istifaya davet ediyor, bu davetimizi tarihe not olarak düşüyoruz.”

Açıklamada imzası bulunan 30 baro şöyle; Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Bilecik Barosu, Balıkesir Barosu, Bingöl Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Diyarbakır Barosu, Denizli Barosu, Düzce Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Ordu Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Tunceli Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu.