303 bin 782 dosyaya ‘lekelenmeme hakkı’ kapsamında takipsizlik kararı

Lekelenmeme hakkı kapsamında, Eylül 2017’den 2020 sonuna kadar geçen sürede 303 bin 782 dosyada soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

Haksız ve yersiz suç isnatlarına karşı kişilerin “onur ve saygınlığının korunması” amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişiklikle lekelenmeme hakkı getirildi. Uygulamaya Eylül 2017’den itibaren başlandı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, lekelenmeme hakkı kapsamında, 2017’de 13 bin 931 ihbar dosyasından 3 bin 738’inde, 2018’de 80 bin 866 ihbar dosyasından 38 bin 684’ünde, 2019’da 176 bin 380 dosyadan 119 bin 619’unda, geçen yıl ise 199 bin 98 ihbar dosyasından 141 bin 741’inde soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

Böylece Eylül 2017’den geçen yıl sonuna kadarki sürede soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilen dosya sayısı 303 bin 782’ye ulaştı.

Kaynak: AA