341 STK’den kayyım tasarısına tepki

Meclis’te görüşülen ve STK’lere kayyım atamasını içeren kanun teklifini protesto eden 341 STK, kanun teklifinin insan haklarına aykırı olduğunu söyledi. 

Kanun teklifinin yasalaşması halinde tüm dernek ve vakıflar İçişleri Bakanı’nın bir imzasıyla kapatılabilecek

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Meclis’te görüşülen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi”nde sivil toplum örgütlerine kayyım atamalarını içeren tasarıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Taksim’de bulunan İHD binası önünde yapılan açıklamaya, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile çok sayıda STK temsilcileri katılırken, “Sivil Toplum susturulamaz” pankartı taşındı. 

 Açıklamada, İHD, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, GÖÇ-İZ DER, ÖHD İstanbul Şubesi, MLSA ve DK-DER’in de aralarında olduğu 341 STK’nin imzası yer aldı. 

‘İnsan haklarına aykırıdır’

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Meclis’te görüşülen kanun teklifinin Anayasa’ya, örgütlenme özgürlüğüne ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğunu belirterek, “Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, yardım toplama ve dernekler kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığı’nın dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir” dedi. 

‘Dernekler tek bir imza ile kapatılır’

Keskin, teklifin yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekler, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümünün tek imza ile kapatılma riskiyle karşı karşıya olacağını, bu konuda açılacak idari davaların yıllarca süreceği için pratikte “hızlı kapatma” prosedürünün yaratılacağını kaydetti.

Tasarının gerekçesi 

“Teklifin genel gerekçesi, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 2019 yılında hazırlanan rapor ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları göz önünde bulundurularak; terörizm finansmanı ve aklama suçları ile mücadelede uluslararası standardı yakalamak olarak belirtilmiştir” diyen Keskin, çıkarılmak istenilen kanun teklifinin uluslararası insan haklarına aykırı olduğunu yineledi. 

Kanun teklifinden vazgeçilsin’

 Türkiye’de yaklaşık 120 bin civarında dernek bulunduğunu dile getiren Keskin, Türkiye’deki sivil toplumun tamamını ilgilendiren böylesi önemli bir konuda sivil toplumun dışlanarak ve hiçbir sosyal tarafın görüşü alınmadan hazırlanan kanun teklifinden vazgeçilmesini istedi. 

MA