4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda

4. Yargı Paketi teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler TBMM Adalet Komisyonu’nda başladı.

Fotoğraf: Arşiv/AA

TBMM Adalet Komisyonu, AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanarak, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başladı.

Teklifin ilk imzacısı olarak bilgi veren AKP’li Beyazıt, 4. Yargı Paketi ile Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki hususların gerçekleştirilmesini amaçladıklarını aktardı. Teklifin hazırlık sürecini, milletin hassasiyetlerini dikkate alarak ve en üst düzeyde titizlikle yürüttüklerini savunan Beyazıt, şu ifadeleri kullandı:

“Teklifle, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın geliştirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özgürlük ve güvenliği ile özel hayatının korunmasında daha etkin adımlar atılması ve insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlarına yönelik olarak öncelikli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz.”

Beyazıt, kanun teklifinin getireceği değişiklikleri de sıraladı. Komisyonda, teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA