‘5 milyon kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak’

İTO, herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde GSS prim borcunu ödeyemeyen 5 milyon vatandaşın sağlık hizmetinden yararlanamayacağını belirtti.

HABER MERKEZİ – İstanbul Tabip Odası , 5 milyon civarında vatandaşın GSS prim borcunu ödeyemediği için sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağına dikkat çekerek, iktidarın milyonlarca kişinin GSS primlerini neden ödeyemediğini kamuoyuna açıklamasını istedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak olmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İTO Cağaloğlu binasında yapılan toplantıya, İTO Başkanı Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Osman Öztürk ve İTO yöneticisi Güray Kılıç katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Pınar Saip, yıl sonunda önemli bir ülke gerçeğiyle yüzleşmiş durumda olduklarını belirtti. Saip, 2018’de seçimler sebebiyle ertelenmiş bulunan GSS prim borcu olanların sağlık hizmeti alamayacak oluşunun yeni yılla beraber karşılarına çıktığını söyledi.

‘5 milyon kişi sağlık hizmetinden yararlanamayacak’

İTO Başkanı Pınar Saip

5 milyon civarında vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağına dikkat çeken Saip, “Bu çok ciddi bir sorun. Bu durum ekonomik krizin ne ölçüde hissedildiğinin de bir göstergesidir; vatandaşlar GSS prim borçlarını ödeyememektedir.” dedi.
İTO olarak sağlık hakkının temel insan haklarından olduğuna inandıklarını belirten Saip, “Devlet sosyal devlet olma sorumluluğuyla vatandaşlara sahip çıkmalıdır. Sağlık hizmetlerinden herkes ücret ödemeden, eşit bir şekilde yararlanmalıdır.” diye konuştu.

‘Milyonlarca vatandaş borcunu ödeyememektedir’

Saip’in konuşmasının ardından Güray Kılıç basın açıklamasını okudu. Kılıç, şunları kaydetti: “Yoksulluk ve işsizlik nedeniyle, milyonlarca vatandaşın GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12 -18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine rağmen GSS prim borçlarını ödeyememektedir.”

‘İktidar açıklama yapmalı’

İTO Yöneticisi Güray Kılıç

İktidarın, “Kriz yok, işsizlik azalmakta, herkes mutlu mesut yaşamaktadır.” dediğini hatırlatan Kılıç, iktidar sahiplerinin, milyonlarca yurttaşın genel sağlık sigortası primlerini neden ödeyemediklerini kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi. Vatandaşların GSS kapsamında sağlık hizmeti alabilmesi için GSS primini yatırmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Kılıç, “Sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin hiç bir borcunun bulunmaması şarttır.” dedi.

Aylık GSS priminin 76.75 TL olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu: “Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden fazla olan vatandaşlar GSS primlerini kendileri ödemektedir.”

‘Kalıcı çözüm üretilmeli’

Kılıç, primlerini zamanında ödeyemeyen borçlu duruma düşen Bağ-Kur ve GSS’liler ile onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin herhangi bir düzenleme yapılmaz ise 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağını söyledi.
Kılıç, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan ve GSS prim borcunu ödeyemediği için sağlık hizmeti alamayan tüm yurttaşlara kalıcı çözüm üretmek gerektiğine vurgu yaptı.

Kılıç, “Ülkemize gelen ve geçici kimlik çıkartılan misafirlere uygulandığı gibi bu vatandaşlarımıza da koşulsuz ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmelidir.” diyerek, şu önerilerde bulundu:

  • Yasanın açık hükmüne karşın SGK’nın topladığı sağlık primlerinin emeklilik fonuna aktarılmasından vazgeçilmeli.
  • Emekçilerin alınteriyle kazanıp ödedikleri GSS primlerinin özel hastane patronlarına peşkeş çekilmesinden vazgeçilmelidir.
  • Ülkenin bütün vatandaşları için bütün sağlık hizmetleri ücretsiz olmalı.
  • GSS uygulamasından vazgeçilmeli, sağlık harcamaları Genel Bütçe kaynaklarından karşılanmalıdır.