602 maden sahası 2’inci kez ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), hukuki durumları sona eren 602 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak. 

MAPEG’in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, daha önce ihale edilmesine karşın müracaat olmaması nedeniyle ihaleleri gerçekleştirilemeyen 602 adet maden sahası ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

İhalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

İhale ile ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlüğün sitesinde ihale şartnamesinde belirtilecek. İhalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

AA – ANKARA