7 kurumun hazırladığı ‘AVM’lerde alınacak pandemi tedbirleri’ açıklandı

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu, “AVM’lerde Alınacak Pandemi Tedbirleri” açıkladı.

MMO Başkanı Yener, tedbirlerin Bilim Kurulu tavsiyelerine ek olarak hazırlandığına işaret ederek, tedbirlerin tüm ilgililerce toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere eksiksiz olarak uygulanmasını istedi.

Uzman 7 kuruluş ve Türk Tabipler Birliği (TTB) üyesi doktorların katılımıyla oluşan TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme Teknik Kurulu, Covid-19 Pandemisine yönelik ilk çalışması olan “AVM’lerde Alınacak Pandemi Tedbirleri”ni açıkladı.

Tedbirler, 8 meslek kuruluşu başkanlarının katılımıyla MMO sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında MMO Başkanı Yunus Yener tarafından okundu.

‘Toplumun doğru bilgilendirilmesi önem taşıyor’

Yener, Covid-19 pandemi döneminde gündeme gelen iklimlendirme ve tesisat sistemleri ile ilgili alınacak önlemler konusunda toplumun doğru bilgilendirilmesi ve sürecin doğru yönetilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu bu konuda mesleki sorumluluk gereği, “İklimlendirme Teknik Kurulunun”, çalışmalarına başladığını söyleyen Yener, bu konuda en sağlıklı ve doğru bilginin toplum yararına sunulması konusuna büyük önem verdiklerini kaydetti.

‘Çalışmalar devam edecek’

Kurulun çalışmalarını “Mevcut Yapılar” ve “Tasarım aşamasındaki Yapılar” olmak üzere iki ana başlık halinde ele aldığını belirten Yener, toplu taşım ve bireysel araçlardaki havalandırma sistemleri ve farklı alanlardaki incelemeler için de kurulacak alt komisyonlarla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yener, yapılan çalışmaların belli aralıklarla ilgili kurum/kuruluşlarla birlikte kamuoyu bilgisine de sunulacağını kaydetti. Kurulun 9 alt komisyon kurarak çalışmalarına başladığını ifade eden Yener, şunları belirtti:

“Hastane ve sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri, askeri ve lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme havuzları, okullar ve eğitim tesisleri, konutlar, fabrika ve endüstriyel tesisler, düğün salonu-restoran-disco ve barlarda hangi teknik önlemlerin alınması ve neler yapılması gerektiği ile ilgili metinler oluşturacak olan İklimlendirme Teknik Kurulu’nun ilk yayını AVM’lerde Pandemi Tedbirleri üzerinedir.”

‘Tüm önlemler Bilim Kurulu tavsiyelerine ek olarak hazırlandı’

Yener, AVM’lerde bulunan klima santralları (taze havalı, karışım havalı santrallar) ile diğer cihaz ve sistemlere ait alınması tavsiye edilen önlemlerin yanı sıra mevcut durum raporunun çıkarılması, bir pandemi senaryosu hazırlanması ve uygulamaya dair aşamaların iş akışı başlıkları altında dile getirildiğini belirtti. Yener, tüm önlemlerin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine ek olarak hazırlandığını kaydetti.

‘Tedbirlerin tüm ilgililerce eksiksiz uygulanmasını diliyoruz’

Bu çalışma ile Pandemi sürecinde AVM’lerde alınması gerekli önlemlerin bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunduklarını düşündüklerini söyleyen Yener, sundukları AVM’lerde Pandemi Tedbirleri’nin tüm ilgililerce toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere eksiksiz olarak uygulanmasını dilediklerini söyledi.

İklimlendirme Teknik Kurulu’nda yer alan kuruluşlar şöyle;

MMO, ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA (Tesis Yönetim Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği) ve TTB (Türk Tabipleri Birliği) üyesi Tabipler.