7 siyasi partiden çağrı: Halka karşı işlenen suçların tüm failleri açığa çıkarılsın

Siyasi parti ve örgütler, Sedat Peker’in itiraflarına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, halka karşı işlenen suçların tüm failleri ile siyaset, sermaye ve mafya üçgeninde girilen tüm gizli ve kirli ilişkilerin açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada “Bu kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.” denildi.

Sedat Peker

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), (TKP), Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Halkevleri, organize suç örgütü yöneticisi Sedat Peker’in itirafları ve iddialarına ilişkin ortak açıklama yayınladı.

‘Siyasi çıkarları için milliyetçiliği örtü olarak kullanıyorlar’

“Yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakıyla mücadeleye” başlığı ile yayınlanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Çıkar ilişkilerinden kaynaklı çelişkiler sonucunda, Türkiye halklarına karşı işlenen suçlar, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti, yargısız infaz ve faili belli cinayetler birer birer ifşa olmaktadır. Siyasi cinayetlerden dünyanın her tarafına uzanan uyuşturucu ve benzeri kirli ticaret ağlarına, telaffuzu güç rakamlara ulaşan yolsuzluk çarkına ilişkin ifşalar, bu ifşalar karşısında söylenen yalanlar, suskunlukla geçiştirme ve üzerini örtme çabaları devletin kurumlarıyla içinde, hatta merkezinde bulunduğu bir suç örgütlenmesiyle karşı karşıya olduğumuzu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.

Türkiye’de demokrasinin ve özgürlüklerin tamamen tasfiye edilmesi, Kürt sorununda çözümsüzlük, çıkar çetelerinin halklara karşı işlediği suçlar, kamu kaynaklarının, yeraltı ve yerüstü varlıkların, doğanın talanı ve yerli, yabancı tekellerin yağmasına kalkan olma, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri, yolsuzluk ve rüşvet bu ülkeyi yönetenler açısından istisna değil kural haline gelmiştir. Siyasi çıkarları için milliyetçiliği örtü olarak kullananlar, emekçilerin alın terine ve halkların geleceğine el koymayı meşrulaştırmaya çalışmaktadır.”

 ‘Mücadele etmek geleceğimize sahip çıkmanın gereğidir’

Bu tür kirli ittifakların, talan, ölüm ve gasp düzeni siyasallaşmış yargı ve iktidara bağlı işleyen hukuk sistemi tarafından bizzat korunduğu ve kollandığının savunulduğu açıklamada, “Bu ittifakları var eden siyasi, iktisadi ve toplumsal düzen değişmeden Türkiye halkları nefes alamayacaktır. Bu suçlular ittifakı ile mücadele etmek; emekçiler için ekmek ve iş, kadınlar için yaşam, gençler için gelecek, Kürtler ve Aleviler için eşit haklarla yaşam mücadelesidir. Çetelerin, tarikatların, soyguncuların, yağmacıların zorba iktidarına karşı mücadele etmek sadece geçmiş ve günümüzün değil geleceğimize sahip çıkmanın da gereğidir.” denildi.

‘Kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı’

“Bizler bu ülkenin emekten, ezilenlerden, yoksullardan, dışlanmaya çalışılan kesimlerinden yana olan güçler olarak bu kirli ittifaka karşı ortak mücadele etmeye çağrısı yapıyoruz.” denilen açıklamada, halka karşı işlenen suçların tüm failleri ile siyaset, sermaye ve mafya üçgeninde girilen tüm gizli ve kirli ilişkilerin açığa çıkarılması, sorumluların halkın önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi.

‘Herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya çağırıyoruz’

Türkiye halkları başta olmak üzere siyasi partilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere çağrı yapılan açıklamada, “Sesimizi yükseltmeli, itirazlarımızı büyüterek örgütlemeliyiz. Türkiye halklarına karşı tarihsel sorumluluğumuzla sesleniyor ve bu kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: MA