8 Mart mesajları: Kadınlar direnişleriyle ön açtı

Dünya Kadınlar Günü’nde paylaştıkları mesajlarıyla kadınları hedef alan patriyarkal politikalara dikkat çeken birçok dernek, sendika, meslek ve sivil toplum örgütleri, kadınların direnşleriyle mücadelenin önünü açtığını vurguladı.

Görsel: MA

Birçok dernek, sendika, meslek ve sivil toplum örgütü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştıkları mesajlarında kadınların yaşadıkları sorunların farklı boyutlarına dikkat çekti. 

DİB: Kadınların direnişi mücadelenin önünü açtı

Demokrasi için Birlik (DİB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile artan kadın katliamları ve kadın kazanımlarına dönük saldırılara dikkat çekmek amacıyla yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, iktidarın muhalefete dönük baskısına değinilirken, kadınların direnişinin mücadelenin önünü açtığının altı çizildi. 

Şüpheli kadın ölümleriyle birlikte kadın katliamlarının arttığı belirtilen açıklamada, “Uygulanmayan sözleşme ve yasalar, tahrik indirimleri ve cezasızlık politikalarıyla kadın cinayetleri, kadına yönelik erkek şiddeti ve istismar meşrulaştırılıyor, normalleştiriyor” diye vurgulandı. 

Açıklamada, erkek egemen politikaların toplumu ve özelinde kadınları ayrıştırmayı hedeflendiğine işaret edildi. Kadın işsizliğinin de derinleştiğine değinilen açıklamada, “Kadınlar emek sömürüsüne, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına, pandemi ile daha da derinleşen ev içi emeğin görünmez kılınmasına karşı yaşamları ve hakları için mücadele etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı. 

Kadın kazanımlarına dönük saldırıların karşısında kadınların direnişi hatırlatılan açıklamada, savaşa, nafaka hakkının gaspına ve emek sömürüsüne karşı tüm kadınlar 8 Mart’ta alanlara davet edildi.

İHD’li kadınlar: Baskıya boyun eğmeyeceğiz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısuyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, “İHD’li Kadınlar” imzasıyla yazılı açıklama yayımlandı.  

Kadınların eşit yaşamı ve özgürlüğü talep ettiklerini ve bunun için mücadele edildiğinin ifade edildiği açıklama, “Erkek egemen iktidarlar tarafından sağlanacak olan lütuf istemiyoruz, kendi hakkımız ile ilgili kendi politikalarımızı üretmek, geliştirmek, devam ettirmek istiyoruz.

Ekonomik, siyasal, hukuksal araçlar ya da şiddet ile baskı altına almaya çalıştıkları mücadelemiz sürüyor, sürecek. Hiçbir baskıya boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. İktidarın makul kadın, makul aile, makul toplum yaratma anlayışını kabul etmiyoruz. Patriyarkaya ve erkek egemen zihniyete karşı el ele olacağız, mücadelemizi yükselteceğiz” ifadeleri yer aldı.

MA