AB’den kirliliğe karşı eylem planı

Avrupa Birliği (AB), toprak, su ve hava kirliliğini düşürmeye yönelik hazırladığı eylem planında, hava kirliliğinin neden olduğu erken ölümlerin yüzde 55 azaltılması hedefleniyor.

Fotoğraf: Arşiv/AA

AB Komisyonu, kirliliğin 2050 yılına kadar insan sağlığına ve doğal ekosistemlere zarar vermeyen seviyelere indirilmesi amacıyla hazırladığı “Hava, Su ve Toprak İçin Sıfır Kirliliğe Doğru” başlıklı eylem planını açıkladı. Planda, yapılması hedeflenen eylemler şu şekilde sıralandı:

 • 2030’a kadar hava kalitesi iyileştirilecek. Hava kirliliğinin neden olduğu erken ölümlerin yüzde 55 azaltılması hedeflenecek.
 • Hava kirliliğinin biyolojik çeşitliliği tehdit ettiği ekosistemler yüzde 25 azaltılacak.
 • Hava kalitesi standartları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en son tavsiyeleriyle uyumlu hale getirilecek.
 • Denizdeki atıklar ve plastik çöpler yüzde 50 azaltılarak su kalitesi yükseltilecek. Çevreye salınan mikro plastikler, 2030’a kadar yüzde 30 azaltılacak.
 • Nehirlerin ve denizlerin su kalite standartları gözden geçirilecek.
 • Tarımda kimyasal pestisit kullanımı yüzde 50 azaltılarak toprak kalitesi yükseltilecek.
 • AB atık yasaları güncellenecek, temiz ve döngüsel ekonomi ilkelerine uyarlanacak. Bireysel atık ve belediyelerin çöp miktarları düşürülecek.
 • AB bölgelerinin yeşil performansını gösteren bir puan tablosu kurulacak.
 • Kirliliğe karşı dijital çözümler üretecek laboratuvar kurulacak.
 • Sıfır kirlilikle üretim ve tüketim teşvik edilecek.
 • AB’nin dış ülkelerdeki kirlilik ayak izi azaltılacak. Zararlı etkileri olan ürün ve atıkların üçüncü ülkelerden AB’ye ihracatı kısıtlanacak.

AA – BRÜKSEL