Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı köşkü ile ilgili madde Meclis’ten geçti

Meclis’te İmar Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifi görüşmelerinde 6 madde daha kabul edildi.

Ahlat’ta Van Gölü kıyısına yapılmak istenen Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili madde de kabul edildi.

Teklife göre kıyılarda millet bahçeleri oluşturulabilecek.

TBMM Genel Kurulu – AA

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen İmar Kanunu’nda değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 6 maddesi daha kabul edildi. 37 maddelik kanun teklifinde, sıkça tartışılan Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü kıyısına yapılmak istenen Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili madde de kabul edildi.  

Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre; Teklifin kabul edilen maddeleri arasında, kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak. Ancak kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanmanın mümkün olmadığı zorunlu hallerde genişliği üç metreyi geçmeyen ve platform niteliği taşımayan rekreatif amaçlı iskeleler kurulabilecek.

Ahlat’ta kıyısına resmi kurum alanları yapılabilecek

Kıyılarda imar planı kararıyla millet bahçeleri oluşturulabilecek. Bitlis Ahlat’ta, kanun teklifinde sınır ve koordinatları gösterilen, Kıyı Kanunu’na tabi bölgede, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilecek.

Sahil şeridinde 1992’den önce inşa edilen yapılar korunacak

11 Temmuz 1992’den önce yapıldığı tarihteki mevzuata uygun inşa edilen yapılardan; büyükşehir belediye sınırları içinde köyden mahalleye dönüşen ve ilgili idaresince kırsal yerleşik alan kabul edilen yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan yapılar ile belediye sınırları içinde olanlar dahil köy statüsünü koruyan, köy yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan yapılar, mevcut haliyle korunacak.

Bu yapılar, kat mülkiyeti tesis edilmemek ve herhangi bir müktesep hak teşkil etmemek, mevcut kontur ve gabari aşılmamak kaydıyla yöreye uygun cephe değişikliği ve onarımıyla can ve mal güvenliği için güçlendirme yapılarak kullanılabilecek. Bu nitelikteki köy yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan kısımlarında yeni yapı yapılamayacak.

Mevzuata uymayanlara bir yıl yeni iş almaktan men cezası

Kanun teklifiyle mevzuata uymayanlara yönelik idari müeyyideler ve idari para cezaları da yeniden düzenleniyor. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, mevzuata uygun hareket etmeyen yapı denetim şirketlerine, İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilebilecek.

Görevliyken başka iş alanlara idari ceza

Yapı denetim kuruluşunda ortak veya görevliyken başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunan veya laboratuvarlarda ortak olan ya da görev alan yapı denetimi kuruluşunun ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile diğer teknik elemanlarına 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Görevini yerine getirmediği tespit edilen mimar ve mühendisler hakkında meslek odaları, kendi mevzuatı uyarınca cezai işlem yaparak neticesini Bakanlığa bildirecek. Bakanlıkça yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlara izin belgesi için alınan teminat bedeli haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Şantiye şeflerine de görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırım uygulanacak.
Görüşmelerin ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması nedeniyle oturum bugün saat 14.00’de toplanmak üzere kapatıldı.