Aile hekimleri bodrum katlarında, eksik personelle çalışıyor

İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler, Esenyurt 44 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelerek, ASM’lerdeki sorunları dile getirdi.

“Yıllardır uygun olmayan binalarda, salgın döneminde de yetersiz ve koruyucu özelliği olmayan ekipmanlar, aile sağlığı çalışanı eksikliğiyle poliklinik ve aşılama çalışmalarını sürdüren aile hekimlerinden Kovid-19 aşılarını bu şartlarda yapmasının istenmesi büyük bir yük ve sorun yaratacaktır.”

Açıklamaya İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası destek verdi.

Eylemde “Her aile hekimine hemşire istiyoruz”, “Ya hep birlikte ya hiçbirimiz” pankartları açan sağlık emekçileri, “Aile hekimleri bodrum katlarında, hemşiresiz aşı yapmaya zorlanıyor”, “ASM’lerde personel eksikliğine son” dövizleri taşındı.

Basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu üyesi Saffet Ercan okudu. Ercan, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), salgının başından beri başta bina sorunları ve eksik insan gücüne rağmen sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının çabasıyla sürdürülmeye çalışıldığına dikkat çekti.

‘Kovid-19 aşısının bu koşullarda yapılmaya zorlanması sorun yaratacak’

Aile hekimleri, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği maddelerine aykırı olarak aile sağlığı çalışanı eksik birimlerde tek başlarına çalıştığını söyleyen Ercan, “Başta aşılama, izleme ve salgın kontrol hizmetleri olmak üzere hizmetin bütününde aksamalar olmaktadır. Aile hekimlerinin tümünün aile sağlığı çalışanları ile birlikte çalışacak şekilde yeterli insan gücü sağlanmalıdır. Bebek-çocuk aşıları ile bebek-çocuk ve okul izlemeleri gebe ve 15-19 yaş kadın izlemeleri, okul aşıları, toplum tabanlı kanser taramaları, poliklinik hizmetleri, hastalara gerekli eğitim ve bilgilendirmenin  verilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Yıllardır uygun olmayan binalarda, salgın döneminde de yetersiz ve koruyucu özelliği olmayan ekipmanlar, aile sağlığı çalışanı eksikliğiyle poliklinik ve aşılama çalışmalarını sürdüren aile hekimlerinden Kovid-19 aşılarını bu şartlarda yapmasının istenmesi büyük bir yük ve sorun yaratacaktır” diye konuştu.

Sağlık hizmeti birinci basamak sağlık kurumlarında verilmeli

Türkiye’de ve İstanbul’da bulunan aile sağlığı birimlerinin yüzde 15’inde aile sağlığı çalışanının olmadığına dikkat çeken Ercan, “Binlerce yeni mezun atama beklerken önünde topladığımız ASM’de 5 aile hekimi, hemşiresi olmadan, sağlıksız bir binanın bodrum katında penceresiz odalarda hizmet vermeye zorlanmaktadır. Bulaşıcı hastalık ve salgınlar, toplumun sağlığını ölümcül düzeyde tehdit ettiğinden, Kovid-19 pandemisi, parçalanmış hale getirilen birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunu bizlere göstermiş oldu. Ayrımsız, ulaşılabilir, bölge ve nüfus tabanlı, bulaşın kaynağını sınırlandıracak deneyimli, birikimli ve yeterli sayıda sağlık çalışanı ekipleri eliyle, bütüncül olarak birinci basamak sağlık kurumlarında sunulmasının gerekliliği böylece bir defa daha anlaşıldı”  dedi.

Ercan, güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmeti için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Evrensel / İstanbul