Aile hekimleri Yönetmeliği protesto için iş bıraktı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ne tepki gösteren sağlık meslek örgütleri iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”, birçok merkezde yapılan açıklamalarla protesto edildi. İzmir Aile Hekimleri Derneği’nin (İZAHED), Konak’ta bulunan Eski Sümerbank önünde yaptığı açıklamaya, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası, İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üye ve yöneticileri katıldı.

İZAHED Başkanı Funda Müftüoğlu, yönetmelikle ilgili sendika, dernek, federasyon ve demokratik kitle örgütlerinin dikkate alınmadığını belirterek, sağlık emekçilerinin cezalandırıldığını söyledi. Müftüoğlu, yönetmelikle aynı zamanda maaşların düşürüldüğünü, özlük haklarının ve iş güvencesinin ceza uygulamaları ve puanlarıyla tehdit altına alındığını ifade ederek, “Bu yönetmeliğe göre, entegre olarak hizmet vermekte olan Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastalık vb. bir sebeple raporlu olsa bile, 5 kez nöbete gelmemek sözleşmenin feshi nedeni sayılmıştır. Bu durum en basit insan hakkı olan, yaşam ve sağlık hakkının gasp edilmesi demektir. Bir aile hekimi, rahatsızlığı sebebiyle hastalansa bile, bu yönetmeliğe göre cezaya maruz kalacaktır” dedi.

ASM koşulları uygun değil

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarından yapılması istenilen izlemlerin, büyük bir çoğunluğunun pratik olarak ASM şartlarında yapılmasının mümkün olmadığının altını çizen Müftüoğlu, izlemlerde doğacak aksaklıktan doğrudan sağlık çalışanlarına yaptırım uygulanacağını, buna göre kişi başı 300 ile bin 400 TL arasında kesintinin yapıldığını aktardı. Aile hekimlerini, aile sağlığı merkezi çalışanı sağlık emekçilerini iş güvencesinden yoksun bırakan yönetmeliği kabul etmeyeceklerini dile getiren Müftüoğlu, “Sahanın dinamikleri göz önünde bulundurularak ve sağlık emekçilerinin geri bildirimlerinden yararlanılarak, cezai uygulamaları değil, çalışanların hak ve hukukunu ve çalışma barışını gözeten, adil, uygulanabilir bir yönetmelik yürürlüğe girene dek, sahadan aldığımız güçle, iş bırakma dahil her tür eylemle, mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” diye belirtti.

ADIYAMAN

Adıyaman Aile Hekimliği Derneği (ADAHED), bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Hekimlerin  Demokrasi Parkı’nda bir araya gelerek yaptığı açıklamaya, Adıyaman Tabip Odası, SES, HDP Adıyaman İl Örgütü, KESK, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de destek verdi.

ADAHED Yönetim Kurulu Üyesi Engin Çalgan, çoğu zaman kişisel koruyucu ekipman konusunda sorunlar yaşadıklarını söyledi. Çalgan, “Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde katsayı düzenlemesine giderek yönetmelikteki mevcut hatanın telafisi noktasında attığı adımı olumlu buluyor, ancak yeterli görmediğimizi belirtmek istiyoruz. Aile hekimliği çalışanları olarak bizler tek sorunumuzun ‘katsayı düzenlemesi, ek ödeme ve ücret adaletsizliği’ olmadığını aynı zamanda Aile Sağlığı Merkezilerimizde ki fiziki koşulların düzeltilmesi gerektiği, personel ihtiyacının giderilmesi gerektiği, optimal şartlarda sağlık hizmeti sunabilmemiz adına asgari fiziki koşulların bakanlığımızca sağlanması gerektiği, özlük haklarımızın iyileştirilmesi gerektiği gibi hususlarda da ivedilikle adım atılması gerektiğini savunmaktayız” şeklinde konuştu.

SES Adıyaman Şube Eşbaşkanı Halil İbrahim Aydın, cezai yöntemleri kabul etmediklerini belirterek, “Bu zulüm sürdüğü sürece eylem ve etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

ADANA

Adana’da Aile Hekimleri Derneği (AAHD), yönetmeliği Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklamayla protesto etti. Açıklamaya, SES Adana Şubesi ve Adana Tabip Odası (ATO) üyeleri de destek verdi. Pandemide ödendiği söylenen ödemelerin kendilerine verilmediğini anlatan AAHD Başkanı Dr. Kadir Can Tuncel, personelden 500, aile hekimlerinden bin 500 TL kesilmesini ön gören yönetmeliği kabul etmediklerini ifade etti. Pandemi sürecinde aile hekimlerinin kronik hastalık, dinlenme, izin hakkı demeden sahada olduğunu dile getiren Tuncel, “Zor şartlar altında bizler görevimizi yaparken, Ankara’da 3-4 bürokrat ortalığı karıştırmak adına sayın Sağlık Bakanı’nı ‘aile hekimlerine para veriyoruz. Onların işlerini kolaylaştırıyoruz’ yalanını söyleyerek, almadığımız ve asla da alamayacağımız ücretleri de içeren, yerine getirilemez şartlarla dolu. Ağır cezalar içeren baskı ve zulüm yönetmeliğini çıkarmışlardır” dedi.

MERSİN

Mersin Aile Hekimleri Derneği’nin (MAHDER), Özgür Çocuk Parkı’nda yaptığı açıklamada, SES Mersin Şubesi ve Mersin Tabip Odası (MTO) üyeleri de destek verdi. “Ceza değil hakkımızı istiyoruz” pankartı ile “Aile hekimi, aile hekimi olalı böyle zulüm görmedi”, “Ağam bizle eğleniyor” dövizlerinin açıldığı açıklamada, sık sık “Zulüm varsa biz yokuz” ve “Ceza yönetmeliğine hayır” sloganları atıldı. MAHDER Başkanı Dr. Haydar Karakoyun, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının iş yüküne dikkat çekerek, tüm çabaları ve emeklerine rağmen haklarının verilmediğini söyledi. Yönetmeliği “ucube” olarak niteleyen Karakoyun, çıkarılan yönetmenliği kabul etmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Yönetmeliği protesto etmek amacıyla bugün ve 27 Ağustos’ta iş bırakacaklarını belirten Karakoyun, 28 Ağustos’ta da Ankara’da miting yapacaklarını ifade etti.

Hatay ve Antalya’da da sağlık çalışanları iş bırakarak, yönetmenliğe tepki gösterdi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da yapılan açıklamasında konuşan SES Diyarbakır Şubesi Eşbaşkanı Şiyar Gültekin, sağlık çalışanlarının pandemi süresince 2 yıldır ortaya koydukları hizmetine dikkat çekerek, aile hekimliği sisteminde bugüne kadar yapılan değişikliklerin hiçbirinde toplum sağlığının öncelenmediğini ve çalışanların memnuniyetinin önemsenmediğini söyledi. Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesinin bu yönetmelikle sona erdiğini dile getiren Gültekin, yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesi ve günün koşullarına göre sağlık emek ve meslek örgütlerinin de görüşü alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Gültekin, “Bu taleplerimizle 16 Ağustos’tan başlayarak yürüteceğimiz mücadele, haklarımızı alana, söz konusu yönetmelik iptal olana kadar devam edecektir. Biz artık yeter diyoruz” dedi.

ANTALYA

Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED), Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve dernek temsilcileri de destek verdi. Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Naci İşoğlu, hazırlanan yönetmeliğin bir pranga olduğunu söyledi. “Aile Hekimliği’nde kölelik düzenlemesini kabul etmiyoruz” diyen İşoğlu, doğal haklarının suç sayıldığını ifade etti. Toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunmanın, doğru bilgilere ulaşılmasını sağlamaya çalışmanın, görüş ve çözüm önerisi sunmanın karşılığının ceza olduğunu vurgulayan İşoğlu, “Emeklerimizin karşılığını kırparak bütçe açığını kapatamazsınız. Emek karşılığını gasp ederek tasarruf olamaz. Bunun için ilk olarak sağlıkta bütçenin kara deliği Şehir Hastaneleri için ödenen kiraları ortadan kaldırmanız gerekir” dedi.

MANİSA

SES ve Manisa Tabip Odası, Aile Hekimleri Derneği 1 No’lu Aile Hekimliği önünde açıklama yaptı.

Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hüseyin Köz, iktidarın bugüne kadar aile hekimliğine dair tüm yönetmeliklerin hak kayıplarına yol açtığını söyledi. 

Köz, taleplerini şöyle sıraladı:

“* ASM sözleşmeleri de toplu sözleşmeye dahil olmalıdır.

* Nüfusa ve performansa dayalı sağlık hizmeti yerine bölge tabanlı hizmet sunumu yapılmalıdır.

* ASM ve TSM’lerdeki görev tanımı belirsizliği giderilmeli, iş yükü fazlalığı azaltılmalı, çalışan sayısı kadrolu istihdamla arttırılmalıdır.

* ASM cari giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır.

* Kamu dışı ve taşeron çalışanlar kadroya alınmalıdır.

* Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı kadın emekçilerin gebelik ve emzirme izinleri 4/A’ya tabi sağlık emekçileri için yapılan düzenlemeye eşitlenmelidir.”

MA / HABER MERKEZİ