AKP, bütçede borçlanma yetkisini 2 katına çıkardı

AKP’nin komisyonda görüşülen torba kanuna verdiği değişiklik önergesi ile bütçede olan borçlanma yetkisini iki katına çıkardı. Muhalefet bu durumu, “Meclisin bütçe hakkının gaspı” olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: MA

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam ediyor.

Meclis’in bütçe hakkının gasbı

Görüşmeler sırasında AKP grubunun son anda verdiği değişiklik önergesi ile torba kanuna ek borçlanma yetkisini içeren madde eklendi.

Verilen önergeyle bütçede olan borçlanma yetkisi iki katına çıkarıldı. Bütçede olan borçlanma yetkisi Bütçe Kanunu’nda düzenleniyor.

Ancak  verilen değişiklik önergesi ile Bütçe Kanunu yerine torba kanuna eklenerek net borç kullanım tutarı iki katına çıkarıldı.

Muhalefet, değişiklik önergesi ile Meclis’in bütçe hakkının gaspı olarak değerlendirerek, ek bütçe getirmeleri gerekirken, hesap vermeden borç imkanını iki katına çıkarmakla eleştirdi.

AKP’nin verdiği değişiklik önergesinin gerekçesi şöyle:

“Covid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 2020 yılında yatırım, istihdam ve büyümeyi desteklemek için geçici olarak alınan ekonomik tedbirlerin mali etkilerini de kapsayan 2021-2023 Yeni Ekonomik Programında (YEP) yer alan 2020 yılı bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde oluşan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve ileride yine pandemi sebebiyle yaşanabilecek muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması amacıyla sene başında yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması hedeflenmektedir.”

Kanun teklifi ile  kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacak.

MA / Diren Yurtsever