‘Alkollü içecek ve sigara vergileri tüm hizmetlerde kullanıyor’

CHP’li Gürer’in, alkollü içecek ve sigaradan toplanan vergilerin nerelerde kullanıldığına dair soru önergesine yanıt veren Bakan Elvan, hazine birliği kapsamında tüm gelirlerin, devlet memurlarının maaşları dahil hizmet yapılan tüm giderlerin harcamasında kullanıldığını açıkladı. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

CH Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de son yıllarda alkollü içecek ve sigaradan alınan vergilerde önemli ölçüde artış sağlandığına dikkat çekerek, konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi vermişti. Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Bu tür vergi gelirleri diğer gelirlerden ayrı bir hesapta mı toplanmaktadır? Bu gelirler nerelerde kullanılmaktadır? Devlet memurlarının maaşları bu vergilerden sağlanan gelirlerle mi ödenmektedir?” sorularının yanıtlanmasını istemişti.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Elvan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Hazine Birliği” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetiminin Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütüleceğinin hükme bağlandığını belirtti. 

‘Halka hizmet için tüm giderlerin karşılanmasında kullanılıyor’

İlgili kanun ve yönetmeliklerden örnekler veren Bakan Elvan, belirli gelirler karşılığı olarak belirli harcama kalemleri veya projeler için ödenek tahsis edilmediğini ve Hazine birliği kapsamında tüm gelirlerin halka hizmet için yapılan tüm giderlerin karşılanması amacıyla kullanıldığını ifade etti.

‘Devletten maaş alan herkes vergi gelirlerinden yararlanıyor’

Önergeye verilen yanıtı değerlendirerek, Türkiye’deki vergi gelirlerinin önemli bir kısmının alkollü içecekler ve sigaradan elde edildiğine dikkati çeken Gürer, devletten maaş alan herkesin alkollü içeceklerden sağlanan vergi gelirlerinden yararlandığı ve ayrı bir hesapta bu gelirlerin toplanmadığının Bakan tarafından ifade edildiğini belirtti.

‘2020 yılında alkollü içeceklerden 16,5 milyar TL ÖTV tahsilatı sağlanmıştır’ 

Gürer, şunları kaydetti: “Ülkemizde ambalajlı alkollü (içki) içeceklerden 2019 ve 2020 yılında alınan toplam vergi tutarı ne kadardır? Alkollü içki olarak tanımlanan ambalajlı ürünlerin yerli ve ithal üretim olarak ayrı ayrı satış adetleri nedir? Ülkemizde alkollü içecek (içki) satışı yapan işletmelerden alınan vergi tutarı ve bu işletmelerin toplam sayısı nedir?’ şeklinde Bakan’a daha önce sorular yöneltmiştim.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan cevabında, ‘Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan verilere göre 2019 ve 2020 yıllarında alkollü içkilerden sırasıyla 14,7 milyar TL ve 16,5 milyar TL Özel Tüketim Vergisi tahsilatı sağlanmıştır’ şeklinde belirtti. Bu rakam, bu işi yapanlar ya da satanların ödediği vergiyi kapsamıyor. Bu durumda rakamsal veriler daha da yüksek olacak. Bu gelirlerin nerede kullanıldığını sorduğumda, devletin ayrı bir hesapta bu gelirleri toplamadığı ve tüm giderlerde kullanıldığı Bakan tarafından belirtilmiş oldu.”

Yeni1Mecra