Ankara Katliamı davasında 19 sanık hakkında verilen cezalar onandı

Ankara Katliamı davasında 19 sanık hakkında verilen cezalar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. 

Ankara Katliamı’na ilişkin 3 Ağustos 2018 tarihinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden ve başka maddelerden verilen cezalar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Ceza Dairesi, sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararlarına yapılan itirazı esastan reddederek, cezaları onayladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar veren Ceza Dairesi, aynı zamanda müştekilerin avukatlarının taleplerini de reddetti.  

‘Verilen hükümde isabetsizlik bulunmadı’

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi tarafından açıklanan 27 sayfanın sadece 7 sayfasında gerekçe yazıldı. Katılan avukatların tüm talepleri yönünden yapılan itiraz ve sanık avukatlarının itirazlarına ilişkin kararın 11 yerinde şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı.”

21. Ceza Dairesi tarafından onaylanan cezalar şöyle:

 * Sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmübtalip Demir ve Metin Akaltın hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’

 * Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmübtalip Demir ve Metin Akaltın haklarında ‘nitelikli öldürme suçundan’ 99 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

* Sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmübtalip Demir ve Metin Akaltın haklarında ‘öldürmeye teşebbüs’

* Sanıklar Yakub Şahin, Hüseyin Tunç, Abdulmübtalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu haklarında ‘izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek ‘

 * Sanıklar Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu haklarında ‘ateşli silah bulundurma’

 * Sanık Hakan Şahin hakkında ‘ruhsatsız silah taşımak’  

* Sanık Yakub Şahin hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet ‘ateşli silah bulundurma’

* Sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfıdan, Mehmedin Baraç,Yakup Karaoğlu, Nihat Ürknıez haklarında ‘örgüt üyesi olma’

* Sanıklar Esin Altıntuğ ( Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz haklarında ‘örgüt üyesi olma’

* Sanık Erman Ekici hakkında ‘örgüt yöneticisi olma’”

İki sanık hakkındaki kovuşturmanın genişletilmesi talebine ret

Sanıklar Esin Altıntuğ ( Durgun) ve Hatice Akaltın hakkında, “izinsiz patlayıcı madde bulundurmak” ve “6136 sayılı Kanuna muhalefet etmek” suçlarından verilen beraat kararı ile kovuşturmanın genişletilmesi talebi ise reddedildi. Reddedilme gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucuna uygun şekilde oluşan kabul ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre; delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, ilk derece mahkemesi kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı.”

MA – ANKARA