Ankara Üniversitesi’nde 440 tarihi eser niteliğinde kitap kayıp

CHP’li Nihat Yeşil, 20 arkadaşı ile birlikte Ankara Üniversitesi kütüphanesinde “sırra kadem basan” 440 adet yazma eserin araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Sayıştay raporuna göre kayıp kitapları araştıran da yok, soruşturan da yok. Üstelik kimin sorumlu olduğu ve ne zaman kayıp olduğu da bilinmiyor.

Nihat Yeşil

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Sayıştay’ın Ankara Üniversitesi 2019 yılı denetim raporunda, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde kütüphanesinde kaybolan yaklaşık 15 bin adet yazma eserin bulunabilmesi için 20 milletvekili ile birlikte TBMM Başkanlığı’na araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

Yeşil, Sayıştay raporundaki tespitlere dayanarak sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, “Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) taşınır kayıtlarına alma işlemlerinin tamamlanmadığı ve 440 adet yazma eserin kütüphane kayıtlarında bulunamadığı tespit edilmesi üzerine kayıp olan eserlerin bulunmadığı tespit edilmiştir.” dedi.

Yeşil, Ankara Üniversitesi’nin 2013 ve 2018 yıllarında yapılan Sayıştay denetimlerinde; 1936 yılında kurulan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kütüphanesinde takribi 15 bin cilt yazma eserin bulunduğu, bu eserlerin hali hazırda bir envanterinin ve ayniyat kayıtlarının bulunmadığı, Taşınır Mal Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın uygulanmasında eksikliklerin tespit edildiğini belirtti.

Eser yok, soruşturan da yok

Yeşil’in yanı sıra 20 milletvekilinin imzasının bulunduğu Araştırma Önergesine ilişkin şunları söyledi:  

“18 Ocak 2007’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesi uyarınca, bu eserleri kimlerin kullanmak amacıyla edindiğine dair kütüphane kayıtlarının uygun şekilde tutulması ve eserlerin büyük bir titizlikle muhafaza edilmesi gerekirken, Sayıştay raporlarına yıllardır yansımasına rağmen ne tarihi eser niteliğindeki yazma eserler bulunabiliyor, ne bu sorumsuzluğa sebep olan kişiler soruşturuluyor.”

Kayıp kitaplar tarihi eser niteliğinde…

“Sayıştay Denetçilerinin konu ile ilgili olarak görüştüğü dekanlık ve kütüphane yetkilileri; hangi eserlerin öğrenci, akademisyen ya da memurlara ödünç olarak verildiğine yönelik log kayıtlarının tutulmadığını ve silinme işlemiyle birlikte bu kayıtların da yok edildiğini ifade etmişlerdir. Doğal olarak, kayıtları bulunmayan kitapların kaç yıldır kayıp olduğu, düşümü yapan memurların kim olduğu, kitap düşümlerinin sistemden ne zaman yapıldığı da tespit edilememiştir. Netice itibariyle, tarihi eser statüsündeki bu eserlerin amiyane tabirle sırra kadem basmasından kimlerin sorumlu olduğu, eserlerin şu an için nerede bulunduğunun tespit edilebilmesi ve zilyetlerinden yeniden temin edilerek Üniversite kütüphanesine kazandırılmalıdır.”