Ankara Valiliği’nden kamuda esnek çalışma kararı

Ankara Valiliği, Ankara il sınırları dahilinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarının idari izinli sayılabileceğini bildirdi.

Ankara Valiliği, kamuda esnek çalışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu genelgede çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği belirtildi.

Uygulama sağlık ve güvenlik personelini kapsamayacak

Sağlık ve güvenlik personeli hariç, ilçe kaymakamları ve Valiliğe bağlı kurum amirlerinin kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır.” denildi. 

Açıklamada, hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Görevlendirme listeleri yazı işleri müdürlüklerine gönderilecek

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listelerinin İl ve ilçe Yazı İşleri Müdürlükleri’ne gönderileceğinin kaydedildiği açıklamada, esnek çalışmaya tabi personelin görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılmaması, ihtiyaç halinde çağrıldıkları anda göreve dönmeleri ve personelin güncel adres ve iletişim bilgilerinin ilyaziisleri@ankara.gov.tr eposta adresine gönderilmesi istendi.