Arslan: Kararların uygulanmaması Anayasa’yı işlevsiz hale getirebilir

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yüksek Mahkeme kararlarının uygulanmamasının Anayasa’yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebileceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan için AYM Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye İrfan Fidan, konukları kapıda karşıladı. Törende konuşan AYM Başkanı Arslan, Fidan’ı tebrik etti. Devlet yetkisini kullananların Anayasa’yı koruyacaklarına dair milletin huzurunda söz vererek görevlerine başladıklarını anımsatan Arslan, Anayasa’nın ruhunu ve kimliğini oluşturan ortak değerlerin bulunduğuna dikkati çekti.

Arslan, “1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndan bu yana tüm anayasalarımızda egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu değişmez bir ilke olarak yer almıştır. Mevcut Anayasa’nın Egemenlik kenar başlıklı 6. maddesi uyarınca da ‘Türk milleti egemenliğini Anayasa’nın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.” diye konuştu.

‘Bireysel başvuru önemli bir reform’

Anayasa’ya göre egemenliği kullanan yetkili organlardan birinin de Anayasa Mahkemesi olduğuna işaret eden Arslan, 23 Eylül 2012’den itibaren hayata geçen bireysel başvuruyla birlikte anayasa yargısında yeni bir döneme girildiğini söyledi. Arslan, bireysel başvuruyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabası, milletin iradesiyle “hukuk sisteminde gerçekleştirilen önemli bir reform ve kazanım” olarak nitelendirdi.

‘Son 10 yılda 40 bin bireysel başvuru yapıldı’

Bireysel başvurunun Türkiye’de başarılı şekilde uygulandığını belirten Arslan, son dört yıldır Anayasa Mahkemesine yıllık bazda ortalama 40 bin bireysel başvuru yapıldığını, Avrupa’daki Anayasa Mahkemelerinin kabul ettiği başvuru sayısıyla karşılaştırılamayacak kadar fazla başvurunun alındığını aktardı.

Fotoğraf: AA

’45 bin bireysel başvuru karara bağlandı’

Arslan, şu andaki derdest başvuru sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu, mahkemenin son dört yılda yapılan müracaat kadar başvuruyu sonuçlandırdığını bildirdi. Anayasa Mahkemesinin geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen 45 bin bireysel başvuruyu karara bağladığını, böylece gelen başvuruyu karşılama oranının yüzde 112’ye yükseldiğini anlattı.

‘Yüksek Mahkeme ihlalin kaldırılması için hükmetmek zorundadır’

Arslan, Yüksek Mahkemenin kararlarıyla, anayasal haklar ve hukukun üstünlüğü temelindeki standartları, anayasa koyucunun amacı doğrultusunda ve vatandaşların hak ettiği şekilde yükselttiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi ihlal tespit ettiğinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmetmektedir, daha açık ifadeyle hükmetmek zorundadır. Çünkü Anayasa ve kanun bireysel başvuruları inceleme yetkisini Anayasa Mahkemesine verdiğinden burada ihlalin nasıl giderileceğinin de belirleme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kanunun açık hükmü, Anayasa Mahkemesinin ihlal tespit ettiğinde, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere de hükmetmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu bir tercih, takdir meselesi olmayıp kanundan ve bireysel başvurunun doğasından kaynaklanan bir zorunluluktur.”

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarını ihlalin kaynağına göre ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdiğine işaret eden Arslan, “Bu aşamada ilgili kurumlara düşen ihlali ortadan kaldırmak ve benzeri ihlallerin önlenmesini sağlamak için gerekenleri yapmaktır.” dedi.

‘Kararların uygulanmaması Anayasa Mahkemesi’ni işlevsiz hale getirebilir’

Bu kapsamda kural olarak mümkün olduğunca durumun eski hale getirilmesi, başka bir ifadeyle ihlalden önceki duruma dönülmesinin sağlanması gerektiğini belirten Arslan, şunları ifade etti:

“Öte yandan Anayasa’nın ve kanunun açık hükümleri karşısında idari ve yargısal makamlar Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzeninin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da bir güvencesidir. Bireysel başvuru kurumunun etkili olabilmesi verilen ihlal kararlarının gecikmeksizin yerine getirilmesine bağlıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması Anayasa’yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır.”

Arslan’ın konuşmasının ardından yemin törenine geçildi. Öz geçmişi okunan yeni üye Fidan yemin etti. İrfan Fidan’a kisvesi Arslan tarafından giydirildi.

Kaynak: AA