‘Asistan hekimler ağır iş yükü altında tükeniyor’

Van-Hakkari Tabip Odası, kadro ve hekim sayısındaki eksikliklere dair açıklama yaparak, asistan hekimlerin ağır iş yükü altında tükendiğine dikkat çekti.

Van-Hakkari Tabip Odası asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin açıklama yaptı

Van-Hakkari Tabip Odası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde akademik kadro ve hekim sayısındaki eksiklikler nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Odada yapılan açıklamayı Van-Hakkari Tabip Odası Hüseyin Yaviç okudu.

‘Sağlık hizmetini olumsuz etkiliyor’

Akademik kadro eksikliği ve asistan hekim sayısındaki eksikler nedeniyle tıp öğrencilerinin eğitim süreci ve toplum sağlığının olumsuz etkilendiğini ifade eden Yaviç, “Hem ilimiz için hem de çevresindeki birçok ile sağlık hizmetleri sunma noktasında da büyük bir öneme de sahiptir. Ancak ne yazık ki uzun bir süredir YYÜ Tıp Fakültesi hastanesinde gerek akademik kadroların gerekse de asistan hekim sayısının eksik olması nedeniyle hem asistan ve tıp öğrencilerinin eğitim süreci hem de toplumun ihtiyacı olan nitelikli sağlık hizmeti sunumu olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde bir yandan birçok ilde yeterli akademik kadro olmadan ve toplumun ihtiyacı olan planlamalardan uzak tıp fakülteleri açılırken diğer yandan da mevcut tıp fakülteleri giderek içinden çıkılmaz hale dönüşen sorunlarla boğuşmaktadır” diye konuştu.

Başta pediatri anabilim dalı olmak üzere birçok birimde asistan sayısının yetersiz olması sebebiyle mevcut asistanlara mevzuatlara aykırı bir şekilde fazla nöbetler yazıldığına dikkati çeken Yaviç, asistan hekimlerin nitelikli bir eğitim alamadığını, ağır iş yükünün altında ezildiğini ve giderek tükendiğini belirtti.

Talepler

Asistan hekimlerin her geçen gün çalışma koşullarının ağırlaşması, mobbing ve baskıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Yaviç, taleplerini şöyle sıraladı:

“*Asistan hekim eksikliğinin en büyük sebeplerinden biri olan YYÜ Tıp Fakültesi’nde birçok bölümde mevcut olan ana ve yan dal akademisyen eksikliklerinin YÖK tarafından açılacak kadrolarla bir an önce tamamlanması sağlanmalı.

*Asistan hekimlerin çalışma koşulları düzeltilmeli, mevzuatlarda var olan nöbet sayısı ve usullerine uyulmalı, mevzuatlara uygun olmayan görev dağılımlarından kaçınılmalı.

*Akademisyenlerin asli görevlerinin asistan ve tıp öğrencilerinin eğitilmesi olduğu göz önünde bulundurulmalı, akademik çalışmalara ağırlık verilmeli, bu süreçleri sekteye uğratabilecek aksi yöndeki uygulamaların önüne geçilmeli.

*Asistanların emeklerinin karşılığı olan ücreti eksiksiz bir şekilde zamanında alması sağlanmalı.

*Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde yeterli düzeyde sağlık personelinin olması sağlanmalı, asistan hekimler işletme haline gelmiş hastanelerde hizmet açığını kapatan hekimler olarak değerlendirilmemeli.

*Asistan hekimlerin ve tıp öğrencilerinin eğitimleri sürecinde hastane bünyesinde yeterli sosyal alanlarının olması sağlanmalı.

*Asistan Hekimlerin hastalarına yeterince zaman ayırmaları sağlanmalı, tek başlarına değil akademisyenlerin ve uzmanların gözetiminde çalışmaları sağlanmalı.

*Tıp Fakültesi hastanelerinde bilimsel ve akademik çalışmalara ağırlık verilmeli ve sağlık kurumlarını işletme olarak gören anlayıştan vazgeçilmeli.

*YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin asli görevi olan eğitimleri verebilmesi için Covid-19 sağlık hizmetlerinin sunumundan muaf tutulması sağlanmalı.

*Hastane bünyesinde asistan hekimleri ilgilendiren konularda karar alma süreçlerinde asistan temsilcilerinin aktif katılımı sağlanmalıdır.”

MA / VAN