Avukatlara yeşil pasaport Resmi Gazetede

Baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alabilecek. Ayrıca, TCK ile TMK kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine Adalet Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğe gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan avukatlara hususi damgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeşil pasaport olarak da bilinen hususi damgalı pasaport verilmesine dair usul ve esaslar yönetmelikte şu şekilde belirtildi;

Başvuru sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu ile  Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Barolar, düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine gönderecek. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Genel Müdürlüğe bildirilecek.

15 yıl ve üzeri avukatlık yapanlar alabilecek

Başvuru sahibi avukatların, baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin 15 yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya TBB tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenecek. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınacak.

Belgelerin doğrulanmasında Bakanlık yetkili olacak

Avukatlar pasaport talep formu ve diğer belgeler ile birlikte ilgili pasaport birimine başvurabilecek. Barolarda veya TBB’de yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme alınmayacak.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak; belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirlenmesinde ise Bakanlık yetkili olacak.