Avukatlık ücret tarifesi yürürlüğe girdi

Avukatlara 2020 yılı içinde yapacakları işlemlere ilişkin ödenecek ücretler yürürlüğe girdi. Avukatlara, sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek.

HABER MERKEZİ – Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarifeye göre, sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira avukatlık ücreti alınacak. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ise ilk bir saate kadar 935 lira ücret belirlendi.

Her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 685 lira olarak ücretlendirildi. Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında ise 900 lira avukatlık ücreti alınacak. Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında da 2 bin 370 lira ücret alınacak.

Tarifeye göre, uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250, duruşmalı işlerde 16 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için bin 30 lira ücret belirlenirken, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 450 lira ücret ödenecek. Sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için bin 320 lira, asliye mahkemelerindeki davalar için 3 bin 400 lira ücret belirlendi. Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için ise 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay’da görülen ilk derece davalar için 4 bin 950 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 2 bin 540 lira avukatlık ücreti ödenecek.