Aykut Erdoğdu: Türkiye demokrasi endeksinde Pakistan, Nijerya’nın gerisinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’nin demokrasi endeksinde Uganda, Pakistan, Nijerya gibi ülkelerin gerisinde olduğunu kaydetti.

Aykut Erdoğdu

HABER MERKEZİ – CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’nin Demokrasi Endeksi 2019’da sıralamasında Gambiya, Sri Lanka, Uganda, Pakistan ve Nijerya’nın gerisinde 110. sırada yer aldığına dikkat çekti.

Erdoğdu, yayımladığı bildiri ile The Economist dergisinin araştırma ve analiz birimi olan The Economist Intelligence Unit’in (2019) hazırladığı Demokrasi Endeksi olduğuna dikkat çekti.

Bu çalışmada dünya çapında 165 bağımsız devlet ve iki bölgede demokrasinin durumunun fotoğrafının çekildiğini belirten Erdoğdu, endeksin “seçim süreci ve çoğulculuk”, “hükümetin işleyişi”, “siyasi katılım”, “siyasal kültür” ve “medeni özgürlükler” kategorilerine baktığını hatırlattı. Bu kategorilerde yer alan çeşitli göstergelerdeki puanlara dayanarak, endeks ülkeleri dört tür rejim başlığı altında toplandığı bilgisini paylaşan Erdoğdu, bunların “tam demokrasi”, “kusurlu demokrasi”, “melez rejim” ve “otoriter rejim” olduğunu bildirdi. Erdoğdu, endekste Türkiye’nin durumunu şu şekilde özetledi:

Türkiye 165 ülke içinde 110’uncu sırada

“Türkiye, endeks sıralamasında Gambiya, Sri Lanka, Uganda, Pakistan ve Nijerya’nın gerisinde 110. sırada yer alıyor.

Batı Avrupa ülkeleri arasında ele alınan Türkiye bu kategorideki tek ‘melez rejim’ olarak göze çarpıyor.

Rapor, Türkiye’deki demokrasi krizinin semptomlarını Türkiye’yi içine yerleştirdiği ‘melez rejimlerin özellikleri’ aracılığıyla ortaya koyuyor:

  • seçimlerin adil ve özgür yapılmasını engelleyen düzensizlikler;
  • muhalefet üzerinde baskının varlığı;
  • siyasi kültür, hükümetin işleyişi ve siyasi katılımda kusurlu demokrasilerden çok daha ciddi zayıflıklar,
  • yaygın yolsuzluklar
  • cılız sivil toplum kuruluşları
  • aşınmış hukukun üstünlüğü kavramı
  • baskı altına alınan gazeteciler ve
  • bağımsızlığını yitirmiş yargı”

‘OHAL kaldırılmış olsa da otoriter uygulamalar devam ediyor’

Türkiye’de muhalif siyasetçilerin tutuklandığı, örgütlenme, toplanma ve ifade hürriyetinin askıya alındığı iki yıl süren olağanüstü halin ardından Haziran 2018’de meclis ve başkanlık seçimleri yapıldığına işaret eden Erdoğdu, şu tespitleri yaptı:

“Seçimden sonra OHAL kaldırılmış olsa da anti-demokratik ve otoriter uygulamaların devam ettiği görülmektedir. Demokrasi kültürünün yeşereceği, farklı düşüncelerin kendisine imkân bulacağı bir mecra olması gereken medya üzerinde AKP’nin çok ağır bir baskısı söz konusudur.

21 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilan edilmesi ile zirveye çıkan ağır hak ihlâlleri, otoriter baskıcı uygulamalarla birlikte tek adam rejimi Türkiye’yi sosyoekonomik, siyasal ve kurumsal anlamda iflasa sürüklemektedir.”

‘Yargı partinin hukuk müşavirliği gibi kullanılıyor’

“AKP yargıyı ve mahkemeleri partinin hukuk müşavirliği gibi kullanmaktadır. Yüksek yargıyı kendi siyasal gündemine, çıkarlarına adeta memur etmiştir” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, “Devletin kurumsal mimarisi sivil toplumun, yurttaşın, ilgili paydaşların siyasete katılım mekanizmalarını yok eden, tekçi ben bilirimci, parlamentoyu dahi işlevsizleştiren bir yönetim tarzına dayanmaktadır” dedi. Erdoğdu, tespitlerini şöyle sürdürdü:

“Düşünce ve ifade özgürlüğü ‘terörist’ suçlamasıyla yok edilmektedir. Bu koşullar altında Türkiye uygar demokrasilerin olduğu ligden düşmektedir. Demokratik yönetim tarzından uzaklaştığı ölçüde Türkiye’nin genel refah seviyesi de azalmaktadır.

AKP’nin toplumu kutuplaştırarak yönetmeye dayanan siyasal stratejisi Türkiye’yi otoriter bir cendere içine sürüklemektedir.

Bu cendereden çıkışın tek yolu, kapsamlı bir demokrasi seferberliğini hayata geçirmektir.”