AYM, Güven ve Farisoğulları hakkında 25 Haziran’da karar verecek

HDP’li vekiller Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru 25 Haziran’da karara bağlanacak.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesi ardından Anayasa Mahkemesi’ne “milletvekilliğin düşürülmesi işleminin iptali” yönünden yapılan başvuru 25 Haziran’da esastan incelenecek.

AYM, 25 Haziran’da vereceği karar ile HDP’li Güven ve Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesine yönelik kesin kararı verecek.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz tarafından Musa Farisoğulları için ve HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy tarafından Leyla Güven için 10 Haziran’da AYM’ye başvuruda bulunulmuştu.

Başvuruda 7 maddeye dikkat çekilmişti

HDP’li vekiller milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin; Anayasa’nın 2, 10, 13, 25, 26, 67 ve 83 maddeleri; TBMM İçtüzüğü’nün 138’inci maddesi; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10, 11 ve 18’inci maddeleri ve 1 No’lu Ek Protokol’ün 3’üncü maddesi olmak üzere, ulusal ve uluslararası mevzuata ve TBMM teamüllerine aykırılığı sebebiyle Anayasa’nın 85’inci maddesi uyarınca iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesini talep etmişlerdi.

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliğin düşürülmesine yönelik yapılan başvurular 15 gün içerisinde kesin karara bağlanıyor.

Kart: Yeniden seçilmişse dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyor

Yapılan işlemin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten CHP’li eski vekil Atilla Kart, şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Anayasa 83/2, 83/4 ve 85’e göre yapılacak bir başvuruyla ilgili. Çok net ifade ediyorum, Anayasa’da 20 Mayıs 2016’da yapılan düzenleme, 83/2 ile ilgili bir düzenleme. 83/4’ü kapsamıyor. O nedir? Bir milletvekili hakkında dokunulmazlığı kaldırmış olabilirsin ama o milletvekili yeniden seçilmişse dokunulmazlığın kaldırılması prosedürünün yeniden işletilmesi gerekir. Her üç milletvekili için de bu yapılmamış.”