AYM: Güven ve Farisoğullarının milletvekilliğinin düşürülmesinde yetkimiz bulunmuyor

Anayasa Mahkemesi, HDP’li Güven ve Farisoğulları’nın, “milletvekilliklerinin düşmesinin iptali isteminin reddine” ilişkin kararın gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gerekçede, “Milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa Mahkemesinin yetkisinin bulunmadığı bir düşme sebebine ilişkindir” denildi. .

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM işleminin Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Başvuruları 20 Haziran’daki gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal taleplerini “yetkisizlik” nedeniyle reddetti. Yüksek Mahkeme kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı. 

Gerekçede, Güven ve Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşmesinin, Anayasa’nın 84. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca “hüküm giydiklerine dair haklarındaki kesin mahkeme kararının Genel Kurala bildirilmesi” suretiyle gerçekleştiği hatırlatıldı.

‘Milletvekilliğinin düşmesi hali Anayasa Mahkemesinin yetkisinin bulunmadığı düşme sebebidir’

Kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi halinin Anayasa’nın 85. maddesi kapsamının, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin yetkisinin dışında kaldığı belirtilen gerekçede, “Söz konusu milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa Mahkemesinin yetkisinin bulunmadığı bir düşme sebebine ilişkindir. Açıklanan nedenlerle iptal talebinin yetkisizlik nedeniyle reddi gerekir.” ifadeleri yer aldı. 

Kaynak: AA