AYM’den, Ankara Katliamı kararı: Yaşam hakkı usul boyutuyla ihlal edildi

Ankara Katliamında yaralı kurtulan Hasan Kılıç’ın, “yaşam hakkı ihlali” ve “tazminat talebi” ile yaptığı başvuruyu karara bağlayan AYM, “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” karar vererek, ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığına hükmetti.

Kılıç’ın tazminat talebini reddeden AYM, davanın yeniden görülmesinde “hukuki” yarar bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf: MA

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde DİSK, KESK, TTB, TMMOB, HDP, EMEP ve çok sayıda sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen Barış Mitingi’ne Ankara Tren Garı kavşağında 3 saniye arayla IŞİD tarafından iki canlı bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda 103 kişi yaşamını yitirmiş, 500’ü aşkın kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu.

İçişleri Bakanlığı hakkında dava açıldı

Saldırıda yaralı olarak kurtulan Hasan Kılıç, katliam öncesi idarenin görevini ihmal ettiğini belirterek İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davayı Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, idari işleyişe dair bir kusur bulunmadığına karar vererek, Kılıç’a 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Kılıç ve İçişleri Bakanlığı kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi yerel mahkemenin kararını onadı.

Karar AYM’ye taşındı

Bunun üzerine Kılıç, istinafın kararını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Kılıç, yaptığı bireysel başvuruda, kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikteki canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma olayından kaynaklanan zararlarının tazminini istedi. Kılıç, başvurusunda ayrıca olayın idarenin kusuruyla meydana geldiğini belirterek yaşam hakkının ihlal edildiğini belirtti.

9 Temmuz 2018 tarihinde yapılan başvuruyu AYM 27 Ocak 2021 tarihinde karara bağladı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘Yaşam hakkı usul boyutu ihlal edildi’

Karara göre; İncelenen başvuruda başvurucunun yaşamını koruyucu önlemleri almayan idarenin, yaralanmasına neden olan olaydan kusuruna istinaden sorumlu olduğuna ilişkin iddiaları yönünden uyuşmazlığın çözümü için gerekli delillerin toplandığının İdare Mahkemesince verilen kararda ortaya koyulamadığı belirtildi.

Kararda, mevcut delillerin anılan kararda değerlendirilmemesi ve başvurucunun zikredilen iddialarının derece mahkemelerince verilen kararlarda karşılanmaması nedeniyle Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” karar vererek, ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığının anlaşıldığına hükmetti.

‘Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunuyor’

Bu durumda yaşam hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğunun belirtildiği kararda, şu ifadeler yer aldı:

“Bu kapsamda yapılması gereken iş, yeniden yargılama kararı verilerek Anayasa Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar verilmesinden ibarettir. Bu sebeple kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 6. İdare Mahkemesince gönderilmesine karar verdi.’

Tazminat talebine ret

İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılamanın yeterli bir giderim sağlayacağının belirtildiği kararda, bu gerekçeyle tazminat talebi de reddedildi.

Yeni1Mecra