Bakana özel saray yavrusunun plan değişikliği durduruldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde plan değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılmasının yürütmesini durdurma kararı aldırdı. Ancak alanda Bakana özel saray yavrusu ek bina yapımını sürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası Macunköy Tesisleri’nde Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyonluk, ithal malzemelerin kullanılarak özel konuk evi yapılan alanın imar planı değişikliğine dava açmıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı açtığı davada, imar plan değişikliğinin yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki kararı bozdu.

Mahkeme, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nce verilen 27 Mart 2020 günü verilen kararın kaldırılmasını, hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘Ağaç kesimi ve beton dökümüne son verilmelidir’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan İller Bankası’nın Macunköy’de bulunan kamuya açık sosyal tesis alanını kamusal kullanımdan çıkartılmasını yargıya taşıdıklarını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üst ölçekli planlarda kentsel çalışma alanı olan yerin özel eğitim (50.121 metrekare) alanı ve konut ticaret (46.323 metrekare) olarak değiştirilmesi, adrese teslim plan değişikliğini de beraberinde getirecek ve kamusal kullanım alanı özelleştirecekti. Bölge İdare Mahkemesi bilirkişi raporunu dikkate alarak başvurumuzun haklılığını ortaya koydu. Telafisi mümkün olmayan zararlar verileceğinden yürütmeyi durdurma talebimizi haklı buldu. Acilen oradaki bütün uygulamalar ile Bakana yapılan saray yavrusu inşaatı durdurulmalıdır. Sosyal tesiste ağaç kesilmesine ve katmerlenmiş beton dökümüne son verilmelidir.”

‘İller Bankası yöneticileri yargılanmalıdır’

Candan, İller Bankası Macunköy Tesisleri’nde bugüne kadar gelen süreci ise şöyle özetledi:

“İller Bankası Macunköy tesisleri halka açık, spor tesisleri, sosyal tesisleri ile önemli bir yerleşkedir. Ayrıca yerleşkede zemin ve su laboratuarları, belediyelere hizmet vermek için sondaj laboratuvar ve atölyeleri bulunmaktaydı. İller Bankası müsrif bir tutum içerisinde bu laboratuvarları kapattı. İller Bankası’nın Ulus’taki Seyfi Arkan tasarımı tarihi binasının yıkımına göz yumdu.

‘Lojmanları yıkıp personeli kiraya çıkardılar’

“İller Bankası binasını boşaltarak personelin bir bölümünü Macunköy tesislerine taşıdılar. Yerleşkenin bir bölümünü satmak için oradaki lojmanları da yıktılar. Yıkımla birlikte bu kez de personelin bir bölümünü aylık 400 bin TL ile Çukurambar’da kiralık bir binaya taşıdılar. Yani sürekli bir kamu zararı yapar hale geldiler. İller Bankası yöneticileri müsriftir yargılanmalıdır.”

‘Bakana özel konut, ek tesis diye kamufle ediliyor’

“Şimdi de bir yandan plan değişikliği ile kamusal alanı peşkeş çekmek için plan değişikliği yapılıyor bir yandan da Macunköy tesislerinin kamuya açık bölümünün bir kısmını kapatarak, Bakana özel tesis haline getiriyorlar. Adını da ek sosyal tesis binası diye kamufle ediyorlar.”

‘Karar İller Bankası’na bir ihtardır’

“Yargıya taşıdığımız plan değişikliğine verilen yürütmeyi durdurma kararı, İller Bankası yöneticilerine bir ihtardır. Yanlış yoldasınız demektir. Belediyelere hizmet vermek için kurulan bir Cumhuriyet değeri olan İller bankasının içini boşaltanlar, tarihi binasının yıkımına göz yumanlar kamusal alanı özelleştirenler, kamu zararı verenler yargılanıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.”