Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin ilk 9 maddesi Meclis İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.

Bekçiler ayrıca, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin ilk 9 maddesi kabul edildi. Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre; Teklifin kabul edilen maddelerinde, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre; genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek.

Devriye hizmeti yürütecek

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek. Ayrıca, kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar ‘önleyici’ tedbirler alacak.

Bekçiler yakalama emri olan kişileri de tespit edecek

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.

Bekçi olduğunu belirleyen belge gösterecek

Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek.

Zor ve silah kullanma yetkisi

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Komisyonda milletvekillerinin teklife ilişkin eleştirilerini yanıtlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Kuruluştur.’ dersek ayrı bir teşkilatı savunmuş oluruz ama ‘Kolluğun altında, ona yardımcı birimdir.’ dersek, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’na yardımcı olmak üzere oluşturulan bekçiler sınıfı olacaktır. Amiri de hiyerarşik açıdan birinin emniyet, diğerinin jandarma olacak. Olay bundan ibaret.” dedi.

‘30 bin kadro bulunuyor’

Çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin 30 bin kadro bulunduğunu belirten İnce, “Şu anda 21 bin 300 civarında doldurulmuş kadro, 8 bin civarında da sınava giren ama atanmayan çarşı ve mahalle bekçisi var.” dedi.