Boğaziçi akademisyenleri rektör adayı belirleme sisteminde uzlaştı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, gerçekleştirdikleri toplantı ve tartışmalar neticesinde yeni rektör adayı belirleme sistemi üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyım rektörü Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından başlayan rektör belirleme süreci hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, üniversite akademisyenleri olarak gerçekleştirdikleri toplantı ve tartışmalar neticesinde yeni rektör adayı belirleme sistemi üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.

Bulu’nun görevden alınmasının ardından Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) yeni atama için rektör adaylık başvuru sürecini başlatırken, mevcut rektör atama sistemine göre, üniversitenin içinden ve dışından profesörlerin YÖK’e adaylık başvuruları, 2 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanacak ve Cumhurbaşkanı, yine adaylardan “uygun gördüğü” bir profesörü Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atayacak.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak 2 Ocak 2021 atamasına karşı “Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” diyerek tepki verdikleri ifade edildiği açıklamada, “İlk günden itibaren söylediğimiz şuydu: Liyakat kurallarına ve kurumun iç işleyişine dikkat edilmeden yapılan böyle bir atamayı kabul etmiyoruz, 2012 tarihli üniversite senatosu kararlarında açıklanan üniversitemizin ilkelerinden; bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu araştırma üniversitesi hedefimizden vazgeçmiyoruz” denildi.

Adaylık sisteminde uzlaşı

Türkiye üniversitelerine dayatılan rektör atama sistemi halen yürürlükte olduğu için sorunun çözülmediğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu durumda 2016 öncesindeki gibi bir seçim sisteminin ya da bu sistemin iyileştirilmesiyle tüm üniversite bileşenlerini sürece dahil eden yeni bir sistemin uygulanabilmesi için şartların henüz uygun olmadığını düşünüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, Yükseköğretim Kanunu’nun ve rektör belirleme yönteminin değişeceği zamana kadar, üniversitemizde Melih Bulu yönetimi sürecinde oluşan ve şu andaki rektör vekili Naci İnci döneminde de devam eden zarar ve hasarların durdurulup tamirine girişilmesine imkân verecek bir adaylık sistemi üzerinde uzlaştık” ifadeleri kullanıldı.

Yeni adaylık sistemi

Açıklamada, toplantılar ve tartışmaların ardından geliştirilen sistem şu şekilde anlatıldı: “YÖK’e başvuruda bulunacak birden fazla adayın önünü açacak bir sistem özelliği taşıyor. Bu sisteme göre; adaylıklarını Boğaziçi kamuoyuna ilan eden adaylar için bir destek oylaması yapılacak, akademisyenlerin katılacağı oylamada üçte birden fazla karşı oy alacak (yani nitelikli çoğunluğu oluşturan üçte iki destek oyunu alamayacak olan) adaylar desteklenmeyecek ve diğer tüm adaylar Boğaziçi Üniversitesi adayları olarak desteklenecektir.

Kurumumuza verilen ve pek çoğu hakkında davalar açtığımız hasarları onarabilecek adımları atacak ve üniversitemizin ilkeleriyle uyumlu hareket edecek rektör adaylarının, geçen son yedi ayı üniversite içerisinden takip etmiş, çözüm için çaba harcayan adaylar arasından çıkabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle adaylığını Boğaziçi Üniversitesi kamuoyuna ilan etmeyen ve halen üniversitemizde tam zamanlı olarak görev almayan adaylar oylamaya dahil edilmeyecektir. Elektronik ve güvenli yollarla yapılacak oylamanın ardından, desteklenen adaylar, 2 Ağustos 2021 tarihinden önce kamuoyuna ilan edilecektir.”

Hedef özgür üniversite

Hedefin özgür üniversite olduğu belirtilen açıklamada devamla “Üniversiteye dönük her çözüm ve gelişmenin bundan sonra tüm üniversite bileşenlerini ve daha geniş kamudan kaynaklanan paydaşları kapsamak zorunda olduğuna inanıyoruz. Bu amaç ve prensip doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun görevlendirdiği ‘Üniversitelerde Yönetim Yapılanması Çalışma Komisyonu’ adlı komisyonumuz, yakın zamanda geniş kapsamlı bir rapor yayımladı ve kamuoyu ile paylaştı. Raporumuzda demokratik ve şeffaf bir rektör belirleme sürecinin nasıl olması gerektiğine dair önerilerimiz örnekler ile aktarılmaktadır” denildi.

AA / İSTANBUL