Boğaziçi mezunlarından Danıştay’a Rektör atama kararın iptali için dilekçe

Boğaziçi Üniversitesi’nin 70 mezunu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının iptali talebiyle Danıştay’a açtıkları davaya müdahil olmak için dilekçe verdi.

Akademisyenler düzenli bir şekilde Rektörlük binası önünde eylem yaparken, öğrenciler Rektör Melih Bulu’nun fotoğrafından “bostan korkuluğu” yaparak bahçeye dikti.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki eylemler devam ederken, öğrenciler atanan Rektör Melih Bulu’nun fotoğrafından “bostan korkuluğu” yaptı. Fotoğraf: Can Candan

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bir araya gelen mezunlar, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Melih Bulu’nun anti-demokratik bir kararnameye dayanılarak, tepeden inme bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının anayasaya aykırı ve hukuk dışı bir uygulama olduğu belirtildi.

Bu uygulamanın, üniversitenin demokratik yönetişim teamüllerine, kurumsal özerkliğine, akademik özgürlüğüne ve evrensel, eleştirel bilgi üretimine zarar verdiğine vurgu yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, toplumsal sorumluluklarımız dahilinde, kamu yararını da gözeterek özgür ve demokratik bir toplum ve üniversite için hukuki süreçlere müdahil olmayı görevimiz kabul ediyoruz” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, açıklamada, rektör atamalarının, Türkiye’de yaşanmakta olan otoriterleşmenin, artan siyasal baskının, toplumsal barış ve çeşitliliğe karşı engellemelerin bir parçası olduğuna dikkat çekerek, şu talepleri sıraladılar:
● Atanmış Rektör Melih Bulu’nun istifası,
● Rektörlerin tüm üniversitelerde, çoğulcu, katılımcı müzakere süreçleriyle belirlenmesi ve özerk üniversiteler yasası çıkarılması,
● Akademik kadroların siyasal sadakat gözetilerek değil, liyakat ve kurumsal özerklik temelinde belirlenmesi,
● Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik kurullarının ve senatosunun iradesini yok sayarak gece yarısı kararnamesi ile açılan iki yeni fakülte kararının iptali,
● Akademisyenlerin ve öğrencilerin hedef gösterilmesinin ve tutuklanmasının; polis şiddetinin, kampüs içindeki polis varlığının ve çevresindeki ablukasının son bulması,
● BÜLGBTİ+ kulübü dahil, hiçbir öğrenci topluluğu faaliyetinin engellenmemesi, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu CİTÖK’e dokunulmaması,
● Boğaziçi Üniversitesi’nin bir bileşeni olan biz mezunların üniversite yerleşkelerine girişlerindeki engellerin derhal ve koşulsuz kaldırılması,
● Din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, fikir, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, her türlü engellilik ve diğer nedenlerle ayrımcılık yapılmaksızın, herkese adil ve eşit davranılması.