Bölge İdare Mahkemesi Ankara’daki LGBTİ+ etkinlik yasağını onayladı

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Kaos GL Derneği’nin Ankara’daki “ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağına” ilişkin açtığı davada yasağı iptal kararını Bölge İdare Mahkemesi de onayladı.

Fotoğraf Kaynak: Agos

Ankara 2. İdare Mahkemesi, 29 Ocak’ta verdiği kararla 3 Ekim 2018 tarihinde Ankara Valiliği’nin Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği yazı ile haberdar olunan ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağını iptal etmişti.

Ankara 2. İdare Mahkemesi ne karar vermişti?

İdare davasının duruşması 27 Ocak’ta görüldü. Duruşmaya Kaos GL Derneğini temsilen avukatlar Hayriye Kara ve Kerem Dikmen katıldı.

Ankara Valiliği, savunmasında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca bu işlemi gerçekleştirmeye yetkisi olduğunu savundu. 

2. İdare Mahkemesi Valiliğe bu madde kapsamında getirdiği yasakla ilgili araştırma, bilgi notu, rapor var ise kendilerine iletmesini talep etti. Ankara Valiliği ise mahkemeye herhangi bir somut belge sunamadı, hukuk dışı kararını “mülki amirlerin güncel olayları dikkate alarak ya da edinilen istihbari bilgileri değerlendirdikleri” ifadeleriyle savundu.

Mahkeme tarafları dinledikten sonra 29 Ocak’ta karar verdi.

2. İdare Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin daha önce olağanüstü hal döneminde ilan edilen ve kamuoyunda birinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağı olarak bilinen yasağın 2019 Nisan ayında Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığını, olağanüstü hal döneminde dahi hukuka uygun bulunmayan yasağın olağan dönemde de bulunamayacağını belirtti.

İdare Mahkemesi “olağanüstü dönemde dava konusu işlemle aynı gerekçelerle tesis edilen ve hukuka aykırılığı Mahkeme kararı ile sabit bulunan işlem ile aynı gerekçelerle fakat farklı olarak olağan dönemde tesis edilen dava konusu işlemin, hukuka aykırı olduğuna” karar verdi.

Kaynak: Kaos GL