Bülbül: Kainatı Hakk’ın kendisi, insanı Hakk’ın suresi olarak görürüz

Alevi toplumunun önde gelen yazar ve siyasetçilerinden Kemal Bülbül, “Biz Hakk’ı insanın dışında, kainatın dışında bilinmez bir yerde değil, kainatın kendisi ve insanı da Hakk’ın sureti olduğunu söyleriz” diyor.

HABER MERKEZİ – “Yol Cümleden Uludur” şiir kitabının yazarı Kemal Bülbül, Celal İnal’a konuştu. Bülbül, Alevilikte “Yol”a çok büyük anlamlar yüklediklerini anlatırken şunları söylüyor:

“Yaşamın tamamını yapan, yaratanın, örgütleyen, şekillendiren, insani, ahlaki, vicdani, sosyal, kültürel, ekonomik ve bu yaşamın tamamına dair mikrodan makroya, nebatattan hayvanata her şey girer bu yolun içerisine. Yol denince sadece insani fonksiyonlar anlaşılmamalı. İnsanı ve insanın yaşadığı ortamı tamamlayan her şey yola dahildir. Ve bu düzenlemeyi yapan yaratana, yürütene de biz yol diyoruz. Burada yürüyene de yolcu diyoruz.”

Alevi inanç ve felsefesinde “Hak” kavramını da değerlendiren Kemal Bülbül, “toprağı” da ifade ettiğini, “insanın insan olma sürecinde tüm edinimlerini düzenleyen kavramın da kökü” olduğunu söylüyor. Hak kavramının özel anlamda Allah kavramıyla da özdeş olduğunu belirten Bülbül, “Biz Hakk’ı insanın dışında, kainatın dışında bilinmez bir yerde değil kainatın kendisi ve insanı da Hakk’ın sureti olduğunu söyleriz” diyor. Bülbül, şöyle devam ediyor:

Kemal Bülbül

“Dolayısıyla toprak da, insan da, cümle kainat da görünen cümle varlık da Hakkın yansıması, görüngüsü, parçasıdır. O zaman Hak gördüğümüz her şeydir. Görünmeyen, bilinmeyen, uzakta bir yerde beni gayri ihtiyari, iradem dışında denetleyen bir şey değil. Bendedir. Ben kendimi denetleme becerisini gösterirsem Hak ile hemhal olmuş olurum, edemezsem de yoldan çıkmış olurum.”

Detaylar video söyleşimizde.