‘Büyük Beyaz Miting’ için ortak açıklama

Sağlık meslek örgütleri, sağlık alanında yaşanan şiddete karşı Türkiye’nin 81 ilinden on binlerce sağlık çalışanının 15 Mart’ta “Büyük Beyaz Miting”inde buluşacağını belirtti.

Sağlık alanında yaşanan şiddete karşı ortak mücadele kararı alan sağlık meslek örgütleri 15 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladıkları “Büyük Beyaz Miting” için ortak açıklama yaptı.
Türk Tabipler Birliği’nde (TTB) yapılan açıklamaya, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan Ataç, SES Eş Başkanı Gönül Erden ve Genel Sekreteri Dr. Pınar İçel, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU-DER) Başkanı Fikri Akbin, Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Başal, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Ankara İl Başkanı Ali İpekli katıldı.

Açıklamayı okuyan TTB Merkez Konsey Başkanı Adıyaman, ülkenin sağlık çalışanları olarak güvenceli bir çalışma ortamında, yüksek enflasyon ve pahalılığa ezdirilmeyen ücretlerle, emeklerinin karşılığını alarak çalışmak istediklerini belirtti.

Adıyaman, aciller başta olmak üzere sağlık hizmet sunumunun her yer ve aşamasında şiddetin güven ve meşruluğunu, kutuplaştırıcı-çatışmacı dilden, sağlık sisteminde mobinge varan yönetici-idareci tutumundan, taşeronlaştırma başta olmak üzere güvencesiz çalıştırma modellerinin yaygınlığından aldığını çok iyi bildiklerini söyledi.

‘Her gün 40 sağlık çalışanının yaşadığı şiddet sona ersin’

Adıyaman, her gün ortalama 40 sağlık çalışanının yaşadığı fiziksel, psikolojik ve sözel şiddetin sona ermesini istediklerini söyledi. Adıyaman, bekleyen “sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısının” yasalaşmasını, yeni ölümler yaşanmadan önerdikleri acil tedbirlerin alınmasını sağlamak için mitingde buluşacaklarını kaydetti.

‘Hiçbir ülkede öncelikli talep şiddetin engellenmesi olmadı’

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının öncelikli talebinin şiddetin engellenmesi olmadığına dikkat çeken Adıyaman, şunları kaydetti: “Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık hizmetini sunan yüz binlerce insan, geçinme telaşının yanı sıra her an şiddete maruz kalabilirim tedirginliği ile işine gitmedi. İş güvenceleri taşeronlaştırma, sözleşmeli, staj vb. adlar altında yok edilmeye çalışılırken, ücretleri güvencesiz performans ve hak ediş sistemlerine terk edilmedi. Çalışma hakları ‘güvenlik soruşturmaları’ gerekçesi ile ellerinden alınmadı.”

‘Sağlıkta iş barışı bu derece bozulmadı’

Ülkenin hiçbir döneminde sağlıkta iş barışının bu derece bozulmadığına vurgu yapan Adıyaman, “Ülkemizin hiçbir döneminde yaşanan bunca şiddete ve mağduriyete rağmen sonuç alıcı, caydırıcı adımlar atmayan kendi sağlık çalışanlarına ve çalışanların emeğine bu düzeyde sahip çıkmayan bir sağlık otoritesine rastlanmadı.” dedi.

‘Şiddete uğrama tedirginliği ile çalışmak istemiyoruz’

Sağlık çalışanlarının sürekli şiddete uğrama tedirginliği ile çalışmak istemediklerini belirten Adıyaman, “Hiç kimsenin, hiçbir gerekçeyle sağlık çalışanlarına saldırmaya, öldürmeye, taciz etmeye hakkı bulunmuyor.” dedi.

‘Hizmetlerdeki aksamalar sağlık çalışanlarının üstüne yıkılamaz’

Sağlık hizmetlerindeki aksamaların asla sağlık çalışanlarının üstüne yıkılamayacağına vurgu yapan Adıyaman, şunları kaydetti:

“Sağlıkta şiddet yapısaldır. Ülkedeki genel politik ve toplumsal atmosferden, yoksulluk, işsizlik gibi ekonomik olgulardan bağımsız değildir. Ekonomik, politik ve toplumsal alanda sorunlar derinleştikçe, sağlık alanında da sorunların çığ gibi büyüyeceğini ve sağlıkta şiddetin artacağını herkesin görmesi gerekir.”

‘81 ilden Ankara’nın yolunu tutacağız’

Türkiye’nin 81 ilinden, üyeleri olan ve olmayan bütün sağlık çalışanlarıyla 15 Mart günü Ankara’nın yolunu tutacaklarını belirten Adıyaman, “Bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız. Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlık çalışanları köle değildir.” dedi.

Ortak açıklamada yer alan sağlık meslek örgütleri şöyle; TTB, Türk Diş Hekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İş Sendikası, SHU-DER, SES, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimler odası, Veteriner Hekimler Derneği.