‘Büyük Beyaz Miting’ iptal edildi

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine 15 Mart’ta yapılması planlanan “Büyük Beyaz Miting” iptal edildi.

Büyük Beyaz Miting’in iptal edilmesine ilişkin TTB’de basın toplantısı düzenlendi Fotoğraf: TTB

Sağlık meslek örgütlerinin sağlık alanında yaşanan şiddete dikkat çekmek üzere uzun süredir hazırlığını yürüttüğü “Büyük Beyaz Miting” Türkiye’de tespit edilen ilk koronavirüs vakası nedeniyle iptal edildi. Konuya ilişkin Türk Tabipler Birliği’nde (TTB) ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya sağlık meslek örgütleri temsilcileri katıldı.

Ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın bir vakanın tespit edildiğini duyurduğunu hatırlatan Adıyaman, “Bu durum hastalığın dünyadaki ve komşu ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında beklenen ve olağan bir sonuçtur.” dedi.

Adıyaman, “Sağlıkta şiddet sona ersin.” talebiyle 15 Mart günü Ankara Tandoğan’da yapmayı duyurdukları mitingi şimdilik iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

‘Koronavirüsün yaratacağı sorunların çözümüne odaklanacağız’

Türkiye’de durumun henüz her türlü toplantıyı ve bir araya gelişi ertelemeyi gerektirecek tedbirler alınmasını zorunlu kılmadığını belirten Adıyaman, “Bu ülkenin sağlık çalışanları olarak tüm konsantrasyonumuzu koronavirüsün yaratacağı sağlık sorunlarının çözümüne odaklamanın sorumluluğuyla davranıyoruz.” dedi.

Adıyaman, “Sağlıkta şiddetle mücadele başta olmak üzere taleplerimizin takipçisi olacağımızı da bir kez daha ifade ediyoruz.” diye konuştu.

‘Bilgilendirme şeffaf, yaygın ve etkili yapılmalı’

Adıyaman, öncelikle halk sağlığına dair koruyucu önlem ve bilgilendirmelerin şeffaf, yaygın ve etkili olarak yapılmasının öneminin altını çizdi. Adıyaman, “Beraberinde tanı koyma ve tedavi koşul ve ekipmanlarının her koşul için hazır olması konusundaki uyarı ve hatırlatmalarımızı yinelemek istiyoruz.” dedi.

‘Sağlık çalışanlarının korunması öncelenmelidir’

Sağlık çalışanlarının korunmasının öncelenmesini isteyen Adıyaman, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde kişisel koruyucu malzeme dağıtılmasını ve bu konuda herhangi bir güven bunalımı yaratılmamasını istedi.

‘Paniği gekektirecek herhangi bir durum yok’

Paniği gerektirecek herhangi durum olmadığını söyleyen Adıyaman, “Ancak sağlık otoritesinin dünyadaki deneyimlerden de yararlanarak bütün önlemleri alması ve halkın hijyen ve korunma tedbirlerine dikkat etmesi gereklidir.” dedi.

Büyük Beyaz Miting hazırlığını yapan sağlık örgütleri şunlardı:

TTB, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), SES, Dev-Sağlık İş, SHUDER, Türk Hemşireler Derneği (THD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad- Der), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Ankara Veteriner Hekimler Odası (AVHO), Veteriner Hekimler Derneği’nden (VHD) oluşan sağlık meslek kuruluşları, sendikaları ve dernekler.