Çevre Bakanlığı Saraçoğlu’nda hülleye başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Kızılay’daki Saraçoğlu mahallesini yapılaşmaya açmak ve altına üç katlı otopark yapmak için yargı kararının etrafını dolandı.

Mahkemenin plan iptal kararında otopark yapılamayacağını ifade etmesine karşın, Bakanlık Büyükşehir ve Çankaya belediyesini bypass geçerek yine otopark yapımını öngören plan yaptı.

Bakanlık, yeni planı yaparken de Büyükşehir ve Çankaya Belediyesi’nin mevcut yönetimlerinin muhalefet şerhlerini göz ardı etti ve Melih Gökçek yerine getirilen Mustafa Tuna yönetiminin 2017’deki görüşünü esas aldı.

Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi doğal ve kentsel yapısıyla bir vaha özelliğini taşıyor.

HABER MERKEZİ – Türkiye’nin ilk toplu konutu olarak kabul edilen ve üst düzey devlet bürokrasisinin uzun süre barınma mekanı olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, tarihi sit alanı ilan edilmesine karşın yapılaşmaya açılmak isteniyor.

Saraçoğlu Mahallesi’ni yapılaşmaya açan, tarihi ve doğal alanı bozacak plana karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi daha önce dava açmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi “koruma amaçlı imar planı”nın koruma yapmadığını ve mahalle altında otopark yapılmasının alanın bütünlüğünü bozacağını belirterek planı iptal etmişti.

Normal koşullarda Çankaya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yargı kararına uygun imar planı yapması gerekirken, bu işi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü üstlendi ve “koruma amaçlı” imar planı yaparak askıya çıkardı.

Bakanlığın askıya çıkardığı Çankaya İlçesi Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleri  Saraçoğlu kentsel SİT alanı ve etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’nda mahkemenin iptal ettiği yapılaşmalar yeniden plana işlendi.

‘Mahallenin altına otopark öngörülüyor’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Şube Sekreteri Nihal Evirgen açıklama yaptı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Şube Sekreteri Nihal Evirgen konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyerek yeni plana karşı da yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Candan, Koruma Amaçlı İmar Planına itiraz ettikleri noktalardan birinin Saraçoğlu’nda yeni yapılaşmanın öngörülmesi ve sonrasında bu alanın altına otopark yapılması olduğunu hatırlattı ve “Bu yeni planda da yine aynı şekilde otopark yapımı öngörülüyor” dedi. Candan şunları söyledi:

‘Önceki başkanın görüşünü esas aldılar’

“Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği plan iptal kararında, bu otoparkın yapılmasına ilişkin bu alanın bütünlüğünü bozacağına dair önemli bir not vardı. Mahkeme kararlarına aykırı plan notları bu plan değişikliği ile devam ediyor. Ticarete ve konuta açıyorlar. Bunun için özel sağlık alanı bile tasarlamışlar. Hatta semt konakları gibi anlamı olmayan yapıların yapılmasını bile planın içine koymuşlar.”

İmar planı yapılırken kurumlardan görüş istendiğini hatırlatan Candan, şöyle devam etti:

“Bu planda 2017 yılındaki Mustafa Tuna dönemindeki görüş kullanılmış. Aralık 2019’da Büyükşehir ve Çankaya Belediyesi bu plan Koruma Kurulu’nda konuşulurken, büyükşehir ve ilçe belediyesi temsilcileri buna şerh koyuyor. Ancak bakanlık planı yaparken 2017 yılında Mustafa Tuna dönemindeki görüşle yeni plan yapıyor. Bakanlık Büyükşehir ve ilçe belediyesinin varlığını yok sayıyor ve görüşüne önem vermiyor. Gökçek döneminin politikalarını devam ettiren Mustafa Tuna döneminin görüşüyle plan yapıyor.”

‘Plan, Saraçoğlu’nun florasını yok sayıyor’

‘Koruma Amaçlı’ yeni imar planı ticari alanlar, konut ve otopark gibi pek çok yapıyı öngörüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, yeni planda Saraçoğlu Mahallesi’ndeki yeşil alan potansiyelinin yok sayıldığını sadece yollardaki ağaçların korunduğuna dikkat çekti. Askıya çıkarılan yeni plana ilişkin değerlendirme yapan Candan, şöyle devam etti:

“Evlerin bahçesindeki oluşan bitki örtüsü ve ağaçlar yok sayılıyor. Saraçoğlu’nun kendisi bir doğal varlıktır. Kendi florasını kendi bitki örtüsünü üretmiş bir varlıkken planda kırmızı ile gösterilen ve ticaret 1, ticaret 2 denilen yerlerde orta alanda yeni bir yapılaşma öngörüyor. 5000 metrekarelik kütüphane, yurt, kreş özel sağlık alanı gibi yapılar öneriyor. Buranın zaten bir kütüphanesi var. Kendi özgünlüğünü korumayan, yok eden buraya bir iş makinesi girdiğinde Saraçoğlu Mahallesi’nin potansiyelini alt üst edecek yeni bir planla karşı karşıyayız. Bu planı yargıya taşıyacağız.”

Çöküntü alanına dönüştürmeyi bahane ettiler

Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin karara şerh koymuş olması ve mevcut yargı kararının kendi lehlerine olduğunun altını çizdi. Candan, Plan raporunda “Burası atıl bir alana dönüştü. Metruk yapılar var. Burayı canlandırmak lazım” denildiğini de hatırlatarak, “Saraçoğlu Mahallesi’ni atıl ve metruk alana kim dönüştürdü?” sorusunu yöneltti:

“İnsanlar orada yaşıyorlardı. İnsanları kapıları kırarak evlerinden zorla çıkarttılar. Orada bir hayat devam ediyordu. Orada yaşayan canlıların evlerini yıktılar başlarına. Artık orda bülbüller ötmüyor. Sincaplar dolaşmıyor. Bütün bunları Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı, idareler ve iktidardakiler yaptı. Şimdi gerekçe olarak burası metruklaştı ve çöküntü alanı haline geldi diyorlar. Önce metruk hale getiriyorlar, boşaltıyorlar ve bütün değerleri yok ediyorlar ve sonra da biz oraya itibar veriyoruz, diyorlar. Bu zihniyeti İstanbul’daki kentsel dönüşümde, Atatürk Orman Çiftliği’nde halkın kullanımındaki alanları kapatarak, halkın ulaşımını engelleyerek ve sonrasında müdahale etme süreçlerinde gördük.”

İLGİLİ HABER