CHP’den apartmanda evcil hayvan besleme yasağına karşı kanun teklifi

CHP Milletvekili Tanal, kat mülkiyeti yönetim planıyla, site ve apartman sakinlerinin hayvan beslemelerinin keyfi olarak yasaklanmasına karşı TBMM’ye kanun teklifi sundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, site ve apartman sakinlerinin uyması gereken kuralları ifade eden kat mülkiyeti yönetim planında, bağımsız bölüm (daire) sahiplerinin hayvan sahiplenmesi ve barındırmasına ilişkin hayvan haklarını ihlal edici bir hükmün kararlaştırılmasının önüne geçilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

‘Uzlaşma yolu ile oluşturulmuş bir belge yok’

TBMM Başkanlığı’na sunulan Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, yönetim planının, tüm kat maliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları, uzlaşma yolu ile oluşturulmuş bir belge olmadığının altı çizildi. Uygulamada binayı inşa edecek kişinin, arsa sahiplerinden vekâlet alarak işlemleri yaptığının anımsatıldığı teklifte, şunlar kaydedildi:

“Yönetim Planı hükümleri, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir ve ancak tüm kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile değiştirilebilmektedir. Yine 634 sayılı Kanun’a göre yönetim planı bir sözleşme niteliğindedir ve yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda Türk Borçlar Kanunu’nun 1 ila 48. hükümleri esas alınmaktadır.”

‘Zora sokan soyut hükümler var’

Hazırlanan yönetim planlarında kimi zaman kat maliklerini olumsuz etkileyen ve zora sokan soyut hükümlere yer verilebildiğine işaret edilen teklifte, hukuki dayanaktan yoksun hükümlerin değiştirilmesinin ise kat maliklerin 4/5 çoğunluğuna bağlı olduğundan oldukça zor bir hal aldığı, söz konusu duruma ise kişinin kendisine ait bağımsız bölümlerde, dairede evcil hayvan besleyemeyeceğine ilişkin hükümlerin örnek verilebileceği belirtildi.

‘Sözleşmede hayvanın kişilik haklarına aykırı hüküm olmamalı’

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, hayvanların tıpkı insanlar gibi hak sahibi varlıklar olarak kabul edildiğine vurgu yapılan teklifte, TBMM tarafından uygun bulunarak kanun hükmünde sayılan Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nde, “Hiç kimse ev hayvanını terk edemez” hükmünün yer aldığına işaret edildi.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında hayvanın kişilik haklarına sahip bir varlık olduğunun kabul edildiğine dikkat çekilen teklifte, “Taraflarca düzenlenecek olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi için ise Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesine göre kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla taraflarca düzenlenen sözleşmelerde hayvanın kişilik haklarına aykırı hükümlerin bulunmaması gerekir.” denildi.

‘Kişi dairesinde hayvan besleyebilmeli’

Yönetim planlarında hayvanın kişilik haklarına aykırı hükümlerin bulunmasının hukuka açıkça aykırılık teşkil ettiğinin belirtildiği teklifte, hayvanın kişilik haklarına aykırı olarak “hayvan beslenmesi, bakılması, birlikte yaşanması” hususlarına ilişkin soyut olarak emredici hükümlerin bulunmamasının gerektiği kaydedildi.

Teklifte, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenen “birbirini rahatsız etmemek” ve Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesinde düzenlenen “komşusuna zarar verecek davranışlarından kaçınma” yükümlülüğü ihlal edilmediği sürece kişilerin kendi bağımsız bölümlerinde ev hayvanı besleyebilmesi gerektiği kaydedildi.

‘Ev hayvanlarının sokağa bırakılmasına zorlanması hakkaniyete aykırı’

Teklifin devamında şunlar ifade edildi: “Ev hayvanlarının sokağa bırakılmasına zorlanması ya da aile bireyleri ile kurmuş olduğu ilişki ve özenli bakım sonrasında koşulların kıyaslanamayacağı bir barınağa bırakılmasına karar verilmesi hakkaniyete aykırıdır. İşbu kanun teklifi ile de yönetim planlarına genel ve soyut ifadelerle hayvan beslenemeyeceğine, bakılamayacağına ilişkin hükümlerin konulması engellenerek hayvan haklarının ihlalinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.”

Yeni1Mecra