Kamuda engelli çalıştırma kotasının artırılması için kanun teklifi

CHP Milletvekili Gürer, engelli vatandaşların istihdama katılmaları amacıyla kamuda yüzde 3 olan engelli çalıştırma kotasının yüzde 6’ya çıkarılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamudaki engelli kotasına ilişkin TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de engellilerin çalışma hayatında daha fazla yer alması için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamada ciddi sorunlar yaşandığına vurgu yapıldı.

‘Engellilerin sorunlarının çözümünde kalıcı politikalar oluşturulmamakta’

Engelli vatandaşların büyük çoğunluğunun eğitim, istihdam ve sosyal yaşam olanaklarından yoksun olduğuna dikkat çekilen teklifte, “Anayasyal güvence altına alınmasına rağmen engellilerin sorunlarının çözümünde etkin ve kalıcı politikalar oluşturulmamakta, en büyük problem olan engelli istihdamına ilişkin talepler tarafımızca sıkça gelmektedir.” denildi.

‘Özel sektörde istihdam olanağı bulma şansları yok denecek kadar az’

Engellilerin yasal zorunluluklar dışında özel sektörde istihdam olanağı bulma şanslarının yok denecek kadar az olduğuna işaret edilen teklifte, “Bu durum, konuya ilişkin olarak kamu kesiminin inisiyatif alma ve sorumluluk yüklenme gerekliliğini ortaya koyarken bu konudaki yasaların özel sektör tarafından uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesidir.” diye kaydedildi.

‘Yüzde 3 engelli işçi çalıştırma zorunluluğu belirlenmiş’

Teklifte, işyerlerinde belli oranlarda engelli çalıştırma zorunluluğu getirilmiş olsa da İş Kanunundaki düzenlemenin, 50 ve üzeri çalışanı olan özel kurumlara yüzde 3 engelli işçi çalıştırma zorunluluğu olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Devlet Memurları kanunundaki düzenlemenin ise kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalışanların en az yüzde 3’ünün engelli bireylerden oluşmasını zorunlu kıldığının hatırlatıldığı teklifte, şöyle denildi:

“Kanun teklifi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü başlıklı 53. maddesinin birinci fıkrasında geçen yüzde 3 ifadesini yüzde 6 olarak değiştirmek ve ‘işverenlerin, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 engelli’ ifadesini ‘işyerlerin, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerleri le kamu işyerlerinde yüzde 5 engelli’ çalıştırılması olarak değiştirerek zaten az sayıda olan engelli vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilerek istihdama katılmaları amaçlanmıştır.”

Yeni1Mecra