CHP’den ‘sosyal destek’ içeren 26 maddelik kanun teklifi

CHP, “Yeni Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Sosyal Destek” başlığıyla 26 maddelik bir kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, “Yeni Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Sosyal Destek” başlığıyla 26 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. TBMM’ye sunulan kanun teklifi 26 maddeden oluşuyor. Teklifin gerekçesinde geride kalan bir yıllık dönemde iktidarın salgına karşı gerekli önlemleri yeterince ve zamanında almadığına vurgu yapıldı.

Alındığı açıklanan önlemlerin bizzat iktidar partisi tarafından uygulanmadığının belirtildiği teklifte, salgının yeterince kontrol altına alınmadan önlemlerin gevşetildiği sonuçta Türkiye’nin Avrupa’da nüfusuna göre en fazla vaka görülen ülke konumuna geldiğine dikkat çekildi.

‘Sert önlemlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir’

Salgınla mücadelenin ciddiye alınmamasının Türkiye’ye faturasının ağır olduğuna vurgu yapılan teklifte, “Artan vaka ve ölümlere karşı büyük bir gecikmeyle de olsa ‘tam kapanma’ benzeri daha sert önlemlerin gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.” denildi.

‘İktidar bir an önce sosyal devlet ilkesini hatırlamalı’

Teklifte şu ifadeler yer aldı: “Açıklanan tasarruf tedbirlerine uyulmadığı, lüks araç alımlarıyla saray harcamalarının tam gaz sürdüğü bir dönemde iktidar; bir an önce sosyal devlet ilkesini hatırlamalı, en çok ihtiyaç duyduğu anda milletin yanında olmalıdır. Esnafa, çiftçiye, dar gelirliye, emekliye, işsize, canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarına hak ettiği desteği vermelidir. Yanlış yönetim, ekonomik buhran ve salgının milletin omzuna bindirdiği yükleri hafifletmek, TBMM’nin de en öncelikli sorumluluğudur. “

‘Teklifle yurttaşların kayıplarını asgariye indirmek amaçlanıyor’

Gerekçede, teklifle, Kovid-19 salgınının çalışma yaşamına ve istihdama olan etkilerini azaltmak ve hâlihazırda yüksek borçluluk ve finansmana erişim sorunu yaşayan işletme ve yurttaşların yüklerini ve kayıplarını asgariye indirmek ve onlara salgın ile mücadele sürecinde destek sağlamanın amaçlandığı kaydedildi. Teklifle öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle:

 • KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanmak üzere ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 40,000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ihdas edilecek,
 • Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele süresince aylıklarına ek olarak, 15 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bir aylık tutarında prim verilecek,
 • Covid-19 hastalığı, sağlık çalışanları açısından kamu görevlileri için vazife malullüğü kapsamına alınacak, özel sektör çalışanları için meslek hastalığı olarak tanımlanacak,
 • Hastanelerin ve sağlık personelinin ihtiyacı olan tıbbi ve koruyucu malzeme, bütçe kısıtı olmaksızın hastane yönetimlerince sağlanacak,

‘Borçlanma sınırı geçici olarak kaldırılsın’

 • ‘Toplumcu belediyecilik’ anlayışı doğrultusunda, belediyelerin sosyal destek kapasitesinin arttırılabilmesi için borçlanma sınırı geçici olarak kaldırılacak, belediyelerden 31/12/2021 tarihine kadar hiçbir vergi ve sigorta prim borcu kesintisi yapılmayacak,
 • Turizmde Konaklama Vergisi kaldırılacak, sektörün borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenecek,

‘Esnafın kiraları yedek ödenekten karşılansın’

 • İşyeri kapanan esnafın kiraları yedek ödenekten karşılanacak, bu işyerlerinde çalışanların bankalara borcu, ilk 6 ayı faizsiz şekilde 24 aya varan taksitlerle yapılandırılacak,
 • Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılacak,
 • Esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan kullandıkları kredilerinin vadesi 1 Ocak – Aralık 2021’e dolacak olanlar iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek,

‘Sicil Affı çıkarılsın’

 • Sicil Affı çıkarılacak, çek, senet, kredi kartı ve diğer borç yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde kaydı bulunanların, 1 yıl içinde borcunu ödemesi ya da yapılandırması halinde sicilindeki olumsuz kaydı dikkate alınmayacak,
 • Esnaf ve sanatkarların, bu yıl Mayıs, Haziran ve Temmuz 2021 aylarında verecekleri beyannamelere ilişkin vergi ödemeleri 1 yıl süreyle ertelenecek,
 • Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları bir yıl faizsiz ertelenecek, 

‘Elektrik, su, doğalgaz borçları yapılandırmaya tabi tutulsun’

 • 31/03/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan elektrik, su, doğalgaz borçları yapılandırmaya tabi tutulacak, her türlü cezadan vazgeçilecek, abonelerin borcu 6 ay boyunca faizsiz ertelenecek,
 • (I), (I/A) ve (II) Sayılı Tarifelerde yer alan taşıtlar bakımından motorlu taşıtlar vergisinin henüz ödeme zamanı gelmemiş 2021 yılı ikinci taksitinin tahsilinden vazgeçilecek,
 • Koronavirüs salgını nedeniyle KÖİ modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2021 yılında yapılması gereken ödemeler TL’ye çevrilerek, bir yıl ertelenecek.

Yeni1Mecra