CHP’li İbrahim Kaboğlu: Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği devam ediyor, TBMM’ye dönmeli

MİT tırları davasında milletvekilliği düşürülerek 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen CHP’li Enis Berbeoğlu için Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararının yankıları sürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi İbrahim Kaboğlu, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin devam ettiğini vurguladı. Kaboğlu, “Meclis Başkanlığı, Berberoğlu’nun milletvekilliği görevine devamını sağlamakla yükümlüdür” dedi.

Altı maddelik açıklama yayımlayan Kaboğlu, “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayan temel hukuk kurallarıdır Anayasa’nın uygulayıcısı erk olarak TBMM, Anayasa’nın sözüne ve özüne saygıyı sağlamakla yükümlü Devletin ilk organıdır. Bu nedenle, TBMM’nin AYM kararının gereğini yerine getirmekle kendi beyan edici işlemini ortadan kaldırması, demokratik hukuk devletinin güçlenmesi bakımından da siyasal ve tarihsel bir önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaboğlu’nun açıklaması şöyle:

4 Haziran bildirimi

 2018 sonunda TBMM Başkanlığına CB yardımcısı imzasıyla gönderilen Yargıtay kararına ilişkin yazı, Anayasa’nın “Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur” (md.84/2) hükmü kullanılarak, 4 Haziran günü Genel Kurul’da okundu.

1982’de yazılan madde 84’te öngörülen “kesin hüküm giyme”, Yargıtay kararı ile sınırlı değildir.

Berberoğlu’nun özgürlük ve güvenlik hakkı (md.19) ile adil yargılanma hakkı (md.36) ve seçilme hakkının (md.36) ihlal edildiğini saptayan Anayasa Mahkemesi kararı, inşai nitelik taşımaktadır ve Anayasa madde 153/son gereği bağlayıcıdır.

“İptal kararları geriye yürümez” kuralı (153/5), kazanılmış hakları korumak amacıyla soyut norm denetim kararlarında geçerli olup, itiraz üzerine verilen kararlar zorunlu olarak geçmişe uygulanmaktadır.

TBMM’nin AYM kararının gereğini yerine getirmekle kendi beyan edici işlemini ortadan kaldırması, demokratik hukuk devletinin güçlenmesi bakımından da siyasal ve tarihsel bir önem taşımaktadır.