CHP’nin salgınla mücadelede hedeflediği düzenlemeler

CHP, koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı 13 tedbirin hayata geçirilmesini öngören önergelerle hedeflenen düzenlemeleri paylaştı.

CHP, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 196 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili 22 önerge verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koronavirüsle mücadele kapsamında dün açıkladığı 13 tedbirin hayata geçirilmesini öngören önergelerle hedeflenen düzenlemeler şu şekilde verildi:

Sağlık alanında

-Toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonun ihdas edilmesi,

– Sağlıkta şiddeti önlemek ve hekim-hasta ilişkisini normal haline döndürebilmek için Türk Ceza Kanununda sağlıkta şiddetin ayrı bir madde olarak düzenlenmesi,

– Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan çalışanlara salgınla mücadele süresince aylıklarına ek olarak bir aylık tutarında prim verilmesi,

– Sağlık alanında çalışan ve haksızca KHK ile işlerinden olmuş kamu görevlilerinden teklifte belirtilen koşulları taşıyanların tekrar kamu hizmetlerinde çalıştırılabilmesi,

– OHAL döneminde kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet göstermesi,

– Bulaşıcı hastalıkla mücadele kapsamında hastanelerin ve sağlık personelinin ihtiyacı olan tıbbi ve koruyucu malzeme, bütçe kısıtı olmaksızın hastane yönetimlerince sağlanması ve bu malzemelerin bedelinin Sağlık Bakanlığınca ödenmesi,

– Sağlık çalışanlarımızın işyerlerine rahat ve hızlı erişimi için sağlık birimine en yakın yerdeki konaklama tesislerinden ücretsiz yararlandırılması, sağlık kuruluşuna yakın bir kamu tesisi yoksa veya ihtiyacı karşılayamıyorsa sağlık birimine yakın otellerden hizmet satın alınması,

Belediyelerin borçlanma sınırları

-Virüsle mücadele eden belediyelerin harcamalarına katkı amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun borçlanma sınırlarına ilişkin maddesinde belirtilmiş oran ve miktarların 31/12/2020 tarihine dek uygulanmaması, belediyelerin virüsle mücadeledeki harcamalarında borçlanma limiti konulmaması,

Virüs salgınında doğrudan etkilenen sektörler

-Konaklama vergisi ile Turizm ve Tanıtma Ajansı gelirlerinden olan turizm payının kaldırılması,

-Turizm, eğlence, konaklama, ulaşım başta olmak üzere salgının en hızlı etkilediği sektörlerde faaliyet gösteren sektör işletmelerinin kredi borçlarının iki yıla varan oranda yapılandırmaya tabi tutulması, borçların ilk 1 yıl için faizsiz ertelenmesi,

Esnaf ve çalışanlar

-Bakanlık genelgeleri ya da Cumhurbaşkanı Kararlarıyla, faaliyetleri geçici durdurulan esnaf ve sanatkarın kira borcunun, 1 Mart-30 Haziran arasında belirli süreliğine Cumhurbaşkanı kararıyla yedek ödenekten karşılanması,

-Vatandaşımızın bankalara olan borçlarının ilk altı ayı faizsiz ertelenmek üzere yirmi dört aya varan oranda yapılandırılması,

-Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilerin korunması için işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılması,

Sicil affı

-İlgili kredi ve finansal kuruluşların takdir yetkisine bırakmaksızın, borcun bir yıl içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan sorunlu kayıtların kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması,

-Kredi kartı borçlarının 24 aya varan vadeye yayılacak şekilde yapılandırılması ve bunun ilk 6 ayının faizsiz ertelenmesi,

Doğalgaz, su ve elektrik borçları

-Belediyelere ya da şirketlere olan doğalgaz, su ve elektrik borcundan dolayı tüketimi kesilmiş hiçbir abonenin, bu salgın döneminde mağdur edilmemesi ve borcun tamamını ya da ilk taksidi ödemesi beklenmeksizin su, elektrik, doğalgaz hizmetlerinin yeniden ve ivedilikle sağlanması,

Çiftçiler

-Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da yapılandırma kapsamına alınarak, virüs salgınının tarımsal üretime ve yan sektörlere etkisinin kısmen hafifletilmesi, ertelemenin ilk 1 yılı için faiz işletilmemesi,

Kamu-özel işbirliği projeleri

-Koronavirüs salgını nedeniyle KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ modeline göre yaptırılan şehir hastaneleri için 2020 yılında yapılması gereken ödemelerin bir yıl ertelenmesi,

-Yabancı para cinsinden verilmiş garantiler dolayısıyla devletin uğradığı zararı önlemek için garanti ödeme tutarlarının, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları üzerinden Türk lirasına çevrilerek yapılması.