‘Çocuğa cinsel istismar affedilemez’

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve 48 Tabip Odası, çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affına ilişkin düzenlemeyi AKP iktidarının yeniden gündeme getirmesine tepki göstererek, “Çocuğa cinsel istismar affedilemez” dedi.

TTB Merkez Konseyi, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve TTB’ye bağlı 48 Tabip Odası, kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmesine ilişkin düzenlemenin yeniden gündeme getirilmesine karşı ortak açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemenin daha önce tepkiler üzerine geri çekildiği hatırlatılarak, konunun AKP iktidarı tarafından çeşitli nedenlerle yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterildi.

‘Tasarıyla tecavüz cezasız bırakılacak’

2. Yargı Paketi içinde Meclis gündemine bir kez daha getirilmesi planlanan tasarının çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affını içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, tasarıyla hem tecavüzün cezasız bırakıldığına hem de çocuk yaşta evliliği yasayla meşru hale getirdiğine dikkat çekildi.

‘Çocuğun cinsel istismarı kesinlikle affedilemez’

Çocuğun cinsel istismarının kesinlikle affedilemeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, söz konusu yöndeki girişimin toplumun çocuklara karşı ahlaki sorumlulukları açısından asla onaylanamayacak bir tutum olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma yasal kılıf oluşturma çabaları taraf olunan çocuk ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve suçtur” denildi.

‘Her tür istismar suçtur’

Açıklamada, cinsel istismar da içinde olmak üzere çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Cinsel istismar suçunun ise hangi gerekçeyle olursa olsun affedilemeyeceği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Devletin görevi, kız çocuklarını erken yaşta zorla evliliklere yönlendirmek ve cinsel istismar suçlularını geleneksel, göreneksel, dinsel doğmaların ardına sığınarak cezasız bırakmak değil, suçları önlemektir.”

Açıklamada, devletin kurumları ve erişkin topluma, çocukların üstün yararlarını koruma konusunda duyarlı davranma çağrısı yapıldı. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Başta kız çocukları olmak üzere çocuklara karşı görev ve sorumluluklarını acilen yerine getirmeye; onların bedensel, ruhsal, cinsel ve sosyal açıdan korunmasız durumlarını istismar eden, hayatlarını karartan girişimlere son vermeye çağırıyoruz.”