‘Çoklu baro’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Meclis Genel Kurul’da kabul edilen “Çoklu baro” düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Baro başkanları, düzenlemeye karşı Ankara’ya ‘savunma yürüyüşü’ yapmıştı Fotoğraf: Tumay Berkin

Meclis Genel Kurul’da kabul edilen “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. AKP ve MHP’nin hazırladığı düzenlemeye 80 baro ve muhalefet partileri karşı çıkmıştı. Gözler şimdi düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını belirten CHP’de.

Yürürlüğe giren 28 maddelik “çoklu baro” düzenlemesine göre; Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde, avukatlar istediği baroya üye olabilecek. 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

Üye sayısı 2 binin altına düşerse tüzel kişiliğine son verilecek

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. TBB, verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verecek ve son verme kararı TBB’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Barolar o ilin adıyla numaralandırılacak

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve 1’den başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Delege sayıları belirlendi

Her baro, baro başkanı dahil en az 4 delegeyle ve 5 bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her 5 bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecek.

Seçimler Ekim ayının ilk haftasında

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Avukatların, avukatlık ile TBB ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarına temyiz yolu açılacak.