Covid-19 tedavisi ‘acil hal’ kapsamına alındı

Koronavirüs (Covid-19) vakaları Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle ‘acil sağlık hizmeti’ kapsamına alındı.

Değişikliğe ‘immün plazma tedarik ve uygulama’ tekniği de eklendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SUT’da yapılan değişikliğe göre “Acil hal” tanımı şu şekilde değiştirildi:

“Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”

İlaçlar SGK listesinde olacak

Ayrıca, SUT’de “tanımlı ilaçlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar,” ibaresi eklendi. Bu değişiklikle de koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaçlar SGK’nın ilaç listesinde yer alacak.

İmmün plazma uygulaması da eklendi

Değişiklik yapılan maddelerde “plazmaferez tedavileri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “immün plazma tedarik ve uygulama,” ibaresi de eklendi. İmmün plazma ise, koronavirüsten iyileşenlerin kanından alınan antikorların diğer hastaların tedavisinde kullanılan bir teknik.