Covid-19 tedbirlerine ‘normalleşme’ güncellemesi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başlatılan “normalleşme” sürecine ilişkin hasta ziyaretleri, ilaç raporları ve sağlık personeline ilişkin tedbirleri güncelledi. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliği ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, “Covid-19 Normalleşme Süreci ve Alınacak Tedbirler”e ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Bakanlık tarafından Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda salgına karşı birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan kısıtlamaların bazıları kısmen, bazıları tamamen değiştirilerek normalleşme süreci ve alınacak tedbirler yeniden düzenlendi. Hasta ziyaretleri hakkındaki yazı yürürlükten kaldırıldı. 

Hasta ziyareti için tek bir kişinin ziyaretine izin verilecek

Hasta ziyaretlerinde ve refakat hizmetlerinde uyulacak yeni kurallara göre, hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenen bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes (sağlık personeli çalışanı, öğrenci, hasta, refakatçi vb.) bu süre boyunca maske takacak. Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretlerine izin verilmeyecek. 

Çocuk ve yenidoğanlara günde 1 defa ziyaret izni

Bakanlığın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartıyla çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine izin verilebilecek. Çocuk ve yenidoğan yoğun bakımlarında Covid-19 tanısıyla yatan hastaların ziyareti, gerekli önlemler alınmak ve hekiminin izin vermesi şartıyla yapılabilecek.

Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmesine müsaade edilmeyecek. Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanacak. 

Poliklinik hizmetleri ‘rehber’ doğrultusunda sunulacak

“Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler” konulu yazının bazı maddeleri de düzenlendi. Buna göre her türlü cerrahi işlemin Bakanlık tarafından oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacak.

“Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında Alınacak Tedbirler” konulu yazının bazı maddelerinde yapılan değişikliğe göre de poliklinik hizmetleri “Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi” doğrultusunda sunulacak ve acil haller dışında vatandaşların MHRS’ye yönlendirilmesi sağlanacak. 

Kronik hastalık ve engellilik raporu verilmeye başlanacak

1 Ocak – 8 Haziran tarihleri arasında süresi sona erecek 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik raporu ile sürekli kullanımı gerektiren ilaç, tıbbi malzeme ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran – 7 Ağustos tarihleri arasında verilmeye başlanacak. Rapor için hastaneye müracaatların, MHRS üzerinden yapılması sağlanacak.

İdari izinli kişilerin raporları ikinci talimata kadar geçerli

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. Bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri, sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilmesi sağlanacak. 

Sağlık Rapor işlemlerine başlanacak 

1 Şubat 2020 dahil, bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemleri, sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi, memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenleneceği, kurul raporu gereken durumları için ilgili kişiler sağlık kuruluşlarına bugünden itibaren başvuru yapabilecek. 

Askeri yoklama raporları aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecek, askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastanelere sevk edilen yükümlülerin işlemlerinin de başlaması sağlanacak. 

Raporlara itiraz başvuruları bugünden kabul edilmeye başlanacak

Her türlü rapora itiraz başvuruları bugünden itibaren kabul edilmeye başlanacak. 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla işlemlere başlanan ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanamayan raporların bugünden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması sağlanacak. 

Sağlık personeli görevinden ayrılabilecek  

Covid-19 Salgını Sürecinde Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları yazısı yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verilmesi sağlanacak. 

Yürürlükten kaldırılan “Sağlık Kurulu Raporları” konulu yazı uyarınca, silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran’dan itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yaparak raporlarını alabilecek.

Kaynak: AA