Cumhurbaşkanı, istediği araziyi ‘Ormanlık Alan’ statüsünden çıkarabilecek

Orman Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla alınan kararla ‘Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine ilişkin Yönetmelik’ yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan yönetmeliğe göre Cumhurbaşkanı, istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek.

Orman Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan kararla ‘Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine ilişkin Yönetmelik’ yürürlüğe konuldu. Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan yönetmeliğe göre Cumhurbaşkanı, istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Ocak 2021 tarihli kararda “6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16’ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir”  denildi. Yönetmelik hükümlerini yerine getirme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

Sınır belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına bırakılıyor

Yönetmeliğin 5. maddesine göre sınır belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Cumhurbaşkanı’nın istediğinde orman sınırları dışına çıkarabileceği alanlar ise şöyle: Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler. 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler. Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.

Yönetmelik dışı kalan alanlar

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar ise şöyle belirlendi: 6831 sayılı Kanunun 16’ncı, 17’nci ve 18 inci maddelerine göre izin verilen orman alanları. 6831 sayılı Kanunun 23’üncü, 24’üncü ve 25’inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar. Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları. Tohum bahçesi, tohum meşheresi ve gen koruma ormanları. Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.

Ekoloji Birliği