Danıştay ‘güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması’ maddelerinin yürürlüğünü durdurdu

Anayasa Mahkemesi tarafından “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” iptali ardından Danıştay da Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) ‘yürütmenin durdurulması’ talebini yerinde gördü. TTB, yapılan keyfi uygulamaların son bulması için çağrı yaptı.

Danıştay 12. Dairesi, TTB’nin, “ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar” için gerilen “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma” maddesinin yürütmenin durdurulması talebini 30 Mayıs 2019 tarihinde reddetmişti.

12. Daire’nin bu kararına yapılan itirazın ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TTB tarafından yapılan “yürütmenin durdurulması” talebini yerinde buldu.

Kararda, “ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar” için getirilen “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma” maddesinin AYM tarafından iptal edildiği hatırlatıldı. Karar da şu ifadeler yer aldı:

“Dava konusu yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinde geçen ‘ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar’ ibarelerinin kanuni dayanağının ortadan kalktığı anlaşıldığından, anılan düzenlemelerin, uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır. Dava konusu Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinde geçen ‘ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar’ ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.”

TTB’den ‘Meslek icrası yasağı’ son bulsun çağrısı

TTB kararı Web sitesinde yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yönetmeliğin Danıştay’da hukuki incelemesi sürerken Anayasa Mahkemesi 657 Sayılı Kanun’un 48/1/A maddesine eklenen kuralı iptal etmiştir.

Bunun üzerine TTB olarak güvenlik soruşturmalarının sonucunun olumsuz olarak değerlendirildiği gerekçesi ile ataması yapılmayan hekimlerin ivedilikle atamalarının yapılması, AYM kararının bir an önce uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderilmiş, ayrıca hekimler için kişisel itiraz dilekçesi örneği yayımlanmıştır. Bununla birlikte ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ gerekçe gösterilerek, güvenlik soruşturması işleminde ısrar eden uygulamalar olmuştur.

Danıştay’a açmış olduğumuz davada Yönetmelikteki ‘ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar’ ibarelerinin yürütmesi durdurulduğundan bu uygulamaların da artık dayanağı kalmamıştır. Karar uyarınca güvenlik soruşturması uygulaması ile buna bağlı olarak uygulanan meslek icrası yasağı son bulmalıdır.”