Davutoğlu partisini tanıttı

HABER MERKEZİ – Eski başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kurduğu yeni partinin tanıtımını yaparken, AKP’nin 2000’li yıllardaki kuruluş felsefesine atıflarda bulundu. Konuşmasının tamamında çok sayıda soruna ilişkin politikalarını anlatan Davutoğlu’nun gündeminde adını vermeden değindiği Kürt sorunu, Alevi sorunu da vardı. Davutoğlu, Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını savunarak, “Türkiye’nin geleceği aydınlıktır” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kurduğu yeni partisini, programını, kurucular kurulunu ve hedeflerini Ankara Bilkent Otel’de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna anlattı. Toplantının yapıldığı salona Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile birlikte geldi. “Yeni bir ufka yeni bir geleceğe yürüme iradesi gösteren değerli arkadaşlarım” hitabıyla sözlerine başlayan Davutoğlu, “Gelecek milletimizindir, gelecek Türkiye’nindir” diyerek partinin kuruluşunu ilan ettiğini belirtti.

‘Temel felsefe geleneğe saygılı özgürlükçülük’

Sık sık geçmiş kavramını kullanan Davutoğlu, geçmişe ağıt yakmaya değil ortak bir gelecek inşa etmeye geldiklerini söyleyerek, “Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Yeni şeyleri ancak geçmişten ilham alarak geleceği inşa edecek olanlar söyleyebilirler. Yeni şeyleri ancak korkulardan ve tabulardan kurtulmuş olanlar söyleyebilirler.” dedi. Siyasetlerinin temel felsefesinin “geleneğe saygılı özgürlükçülüktür” diyen Davutoğlu, “Geleneğe bağlılığımız statükoculuk değil, modernliğimiz geleneksel değerlerimizden kopuş değil, küreselliğimiz teknolojik değişim karşısında insani özü ihmal eden bir edilgenlik değildir.” diye kaydetti.

Sık sık Cumhuriyet’e atıfta bulunan Davutoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin birikimini de koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız.” şeklinde konuştu.

‘Hedefimiz hukuk düzeni’

Davutoğlu, insanı ve onun temel haklarını ihmal eden veya ikincil konuma indirgeyen hiçbir devletin baki olamayacağını söyleyerek, hedeflerinin can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzeni olduğunu söyledi. Düşünce ve inanç hürriyetini kısıtlayarak bireyin özgür iradesini yok etmeye çalışan dinî veya seküler her akım ve rejimin insanın zihnen köleleştirilmesine yol açtığını belirten Davutoğlu, “Nitekim bunun örneğini de 15 Temmuz’da her türlü cürmü işleyebilecek birer robota dönüşen darbecilerde görmüştük.” diye kaydetti.

‘Basın özgürlüğü temel bir ihtiyaç’

Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş demokratik bir toplumun temel ihtiyacı olduğunu dile getiren Davutoğlu, “Basının baskı altında olmadan, sansür ya da oto sansürün uygulanmadığı, gazetecilerin keyfi gözaltı ya da tutuklamalara ve yargılamalara maruz kalmadığı bir düzen inşa edeceğiz.” dedi.

Anadilde eğitim vurgusu

Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlara karşı toplumun her kesimini ve her bireyini kapsayan bir siyasi anlayışın sözcüsü olacaklarını söyleyen Davutoğlu, “Bu bağlamda tüm demokratik ve kalkınmış ülkelerde olduğu gibi, ana dilin eğitimde ve sosyal hayatta öğretilmesi ve kullanımı, vatandaşlarımızın bu vatana duydukları aidiyet bilincini güçlendirecek, toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edecektir.” dedi. Kürt sorununa değinmeyen Davutoğlu, “Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurt dışında terörizmle güçlü bir mücadele yürütmesi bir zorunluluktur” dedi. Davutoğlu, “Terörle mücadele”nin “Türkiye’nin enerjisini tüketen, toplumsal uyumunu zedeleyen ve dış politika esnekliğini körelten bir tuzak olmaktan çıkarılmalıdır.” diye konuştu.

‘Alevi örgütlerinin talepleri göz önünde bulundurulacak’

Siyasetlerinin vicdani ilkesinin din ve inanç özgürlüğü olduğunu dile getiren Davutoğlu, “Bu çerçevede emel ilkemiz özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din anlayışıdır. Alevi yurttaşlarımızın inanç ve öğreti temelli taleplerine, geleneksel Mürşid, Pir ve Dede ocakları esas alınarak ve modern Alevi örgütlerinin talepleri göz önünde bulundurularak, eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı temelinde çözüm bulunacaktır.” diye kaydetti. Davutoğlu, ayrıca dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

‘Anayasa sıfırdan yazılmalı’

Yargının hızlı ve etkin çalışması ve adil kararlar verebilmesi için esaslı bir reform yapılacağını savunan Davutoğlu, “Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ‘Hâkimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye ayrılacaktır. HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulmasını engelleyen hüküm değiştirilecektir.” dedi. Davutoğlu, yıllardır tartışılan anayasa değişikliğine değinerek, Anayasanın en geniş katılımla sıfırdan yazılması gerektiğini savunduklarını söyledi.

‘Başkanlık sistemiyle demokratik toplum toplum mümkün değil’

Parlamenter Sistem’in de, 2016 Referandumuyla benimsenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de demokratik kriterleri karşıladığını söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Davutoğlu, Başkanlık Sisteminin devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmenin mümkün olmayacağına dikkat çekti. Davutoğlu, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunduklarını söyledi. Davutoğlu ayrıca, “FETÖ gibi gizli yapıların, devlet gücünü gayrimeşru biçimde ele geçirmek amacıyla siyaseti vesayet altına almaya çalışması da, devletin sivil toplumu güdümü altına alarak araçsallaştırması da demokrasiye zarar verir.” dedi.

Partilerinin temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, ayırımcılıkların son bulduğu, adil ve müreffeh bir Türkiye vizyonu ile yola çıktığını söyleyen Davutoğlu, “Türkiye’nin geleceği aydınlıktır. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, Türkiye’nin sorunlarını çözemeyenler vardır, sorunlardan beslenenler vardır, yıllardır Türkiye’yi aynı sorunlarla meşgul edenler vardır.” dedi.

Davutoğlu, konuşmasının devamında sağlık, eğitim, çevre, dış politika, ekonomi alanlarına ilişkin partilerinin politikalarını anlattı. Davutoğlu, “Gelecek Partisi milletimizin yarınıdır. Gelecek bizimdir. Gelecek milletimizindir. Gelecek Türkiye’nindir.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Gelecek Partisi’nin programının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.