Denetçilerin etik davranışlarına yönelik kurallar Meclis’te

HABER MERKEZİ – HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, denetçilerin etik davranışlarının İslami değerler ile uyumlu olması hakkındaki düzenlemeye ilişkin Meclis’e verdiği önergede, “Anayasa’nın laiklik ilkesini açıkça ihlal eden bu düzenlemeyi iptal edecek misiniz?” diye sordu.

HDK Eş Sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 14 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Faizsiz Kuruluşlarının Bağımsız Denetimi Yürüten Denetçiler İçin Etik Kuralları” başlığında yer alan bölüme ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi. Koçyiğit, söz konusu bölümde denetçilerin mesleki görev ve hizmetleri yerine getirirken denetçilere yol göstermesi için Kur’andan bazı sure ve ayetlerin referans gösterildiğini belirtti.

‘Kurallar İslami bakış açısıyla yazılmış’

İslami bakış açısıyla belirlenen bu etik kuralların 6 başlıkta toplandığını ifade eden Koçyiğit, “‘Dürüstlük, insanın yeryüzündeki halifeliği ilkesi İhlas, Takva, erdemli olma ve işini mükemmel yapma ve Allah-u Teâlâ korkusuyla davranma.’ şeklinde sıralanmıştır.” diye kaydetti. Denetçiler için belirlenen bu etik kuralların Kuran’dan referanslarla açıklandığına işaret eden Koçyiğit, denetçilerin uyması gereken etik kurallar ve davranışların İslami dini bakış açısıyla yazıldığına dikkat çekti.

‘Laiklik ilkesine aykırı’

Bunun açıkça Anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti: “Anayasanın laiklik ilkesi din ve devlet işlerini birbirinden ayırır. Resmi bir dini olmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belli bir dinin kurallarını kanunlar ve diğer devlet işlemleri yoluyla vatandaşlara ve yöneticilere benimsetmeye de zorlayamaz. Bu düzenleme aynı zamanda din ve inanç hürriyetini de ihlal etmektedir. Çünkü Türkiye’de farklı inançlara mensup devlet memurları da bağımsız denetçi olarak görev yapmaktadır.” Koçyiğit, verdiği önergede Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yazılı olarak yanıtlaması talebiyle şu soruları sordu:

  • 14 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Faizsiz Kuruluşlarının Bağımsız Denetimi Yürüten Denetçiler İçin Etik Kuralları bölümünde etik kurallar ve davranışlar islam dini bakış açısıyla düzenlenmesinin amacı nedir? Bu Anayasaya aykırı bir düzenleme değil midir?
  • Resmî Gazete’ de yayımlanan Faizsiz Kuruluşlarının Bağımsız Denetçilerinin etik kural ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini Diyanet İşleri Başkanlığı mı belirlemektedir?
  • Bu düzenlemeye benzer İslam dini referans gösterilerek Resmî Gazete’de yayımlanan başka düzenlemeler de var mıdır? Varsa bunlar hangileridir?
  • Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı İdare İşleri Başkanlığı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce yayımlanmaktadır. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler Anayasaya aykırılığı bakımından denetlenmemekte midir?
  • Türkiye’de farklı inanç ve kimliklere mensup devlet memurlarını olduğu hususu dikkate alınmadan mı bu tür düzenlemeler yayımlanmaktadır? Anayasa da güvence altına alınan din ve inanç hürriyeti ilkesini ihlal eden düzenlemelerin bir daha yazılmaması ve yayımlanmaması için önlemler alacak mısınız?